Pauluse jõugu kohtukoosseisu üritati jälle taandada

Assar Pauluse kohtuistung kolmapäeval, 17. veebruaril

FOTO: Eero Vabamägi

Assar Pauluse jõugu protsessil nõuti eelmisel nädalal taas kohtukoosseisu taandamist, kuid Harju maakohus leidis täna, et selleks puudub alus.

Vaidlus tekkis, sest kaitsjatele ei meeldinud kohtuniku valitud kannatanu ülekuulamisviis kinnisel istungil. Nad esitasid määruskaebuse, mille otsustas maakohus saata edasi ringkonnakohtule lahendamiseks, et istung saaks jätkuda.

Pärast otsust menetlust jätkata esitasid kaitsjad taotluse kohtukoosseisu taandamiseks. Kohus olevat erapoolik.

Harju maakohus aga teatas täna, et taandamiseks alus puudub.

Kohus teatas tänasel istungil, et kaitsjad on valinud venitamistaktika.

Varem on esitanud kohtuniku Piret Liivo taandamispalve süüdistatava Andres Vaigu asenduskaitsja Sirje Must, kes leidis, et Liivo ei ole erapooletu.

Nimelt pidi üks istung oktoobri lõpul katki jääma, kuna advokaat Sirje Mustal puudusid süüdistatava Andres Vaigu asenduskaitsja volitused. Kohtunik kohustas Vaigu ametlikku kaitsjat Sven Sillarit istungile tulema. Seepeale esitas Must taotluse kohtuniku taandamiseks.

Pärast tänast tuleb kohtupidamisse aga väike paus, sest kuritegelikku ühendusse kuulumises süüdistataval Sivart Saarmannil vahetus advokaat. Ta loobus koostööst teda varem esindanud Tõnu Meidraga ning lasi määrata riigi õigusabi korras uue kaitsja.

Sivart Saarmannile määratud kaitsja Martin Kirsipuu palus kohtult aega kriminaalasja materjalidega tutvumiseks. Kohus andis kaitsjale aega kuni 15. märtsini. Järgmine istung on 16. märtsil.

Harju maakohus hakkas 10. juunil arutama mahukat kriminaalasja, milles süüdistatakse kolme meest, nende hulgas Assar Paulust kuritegeliku ühenduse juhtimises ja 18 meest ning ühte naist kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Kokku on süüdistuse saanud 26 inimest ja kaks ettevõtet. Süüdistuse kohaselt juhtis Assar Paulus (52) alates 2006. aasta algusest püsiva ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil nii narkokuritegude ja väljapressimiste kui ka majandusalaste ning isikuvastaste kuritegude toimepanemisele.

Tagasi üles