Elatisvõlgnike nimekiri Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehel. FOTO: Internet

Kui varem oli elatisvõlgnike nimekiri avalik kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kodulehel, siis nüüd tuleb teha elatisvõlgnevuse ja võla jäägi teadasaamiseks päring.

Esialgu tuleb pöörduda Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) poole aadressil evolg@rik.ee. Märkida tuleb isiku eesnimi, perekonnanimi ja isikukood või sünnipäev. Iga päring tohib sisaldada ainult ühe isiku andmeid.

Justiitsministeeriumi kinnitusel saab umbes kuu pärast igaüks võimaluse eesti.ee lehel teise inimese isikukoodi või nime ja sünniaega teades kontrollida, kas huvipakkuva isiku osas on käimas elatisvõla nõude menetlus ning kui suur on tema elatisvõlg.

Kuna eesti.ee-s päringu tegemise võimalus alles käivitub, siis ajutiselt saab päringuid RIK-ile e-posti teel edastada, kinnitas justiitsministeerium.

Justiitsministeeriumi kinnitusel on uues nimekirjas kõik inimesed, kes on elatisvõlgnikud.

Seni oli vaid umbes 700 võlglase nimed riputatud üles internetti avalikku häbiposti, sest lapse jaoks raha välja nõudev vanem oli palunud seda oma kohtutäituril teha.

Nüüd sõltub nimekirja sattumine sellest, kas elatisvõlgniku kohta on algatatud täitemenetlus.

Nö. avalik häbipost võeti justiitsministeeriumi kinnitusel maha, sest kahe eraldi andmebaasi pidamine pole vajalik ja hakkaks ajas muutuvate andmete puhul segadust tekitama.

Uus nimekiri hakkab olema ligipääsetav igaühele ID-kaardiga sisse logides.

Justiitsministeeriumi kinnitusel on erinevaid võlgnikke kokku 8038, kes on võlgu 8682 lapsele kokku 15 854 682 eurot.