Taliga: laskem paindlikult pensionile minna

Ametiühingute keskliidu juht Harri Taliga

FOTO: Liis Treimann

Tänases Postimehes välja käidud ideed kaotada Eestis pensioniea vanusepiir kommenteerinud ametiühinguliider Harri Taliga lubaks Eesti vanuritel senisest pehmemal moel tööelust lahkuda.

«Kindlasti on tööelust lahkumist võimalik muuta eakate jaoks paindlikumaks, kuigi fakt, et Eestis on igal aastal 110-130 000 töötavat pensionäri, annab vägagi kõnekalt tunnistust sellest, et meie eakad ei kibele tööturult lahkuma,» ütles Taliga Postimees.ee’le.

Tema sõnul on siin põhjuseks kord hea vaimne ja füüsiline tervis, siis eneseteostuste soov, aga ka suutmatus tulla toime väiksemate sissetulekutega või midagi hoopis muud.

Taliga meenutas, et ametlik vanaduspensioniiga on Eestis tänagi tegelikult vaid mõtteline piir, mille ületamisel tekib inimesel õigus vanaduspensionile, mitte sund tööelust lahkuda.

«Vanaduspensioni mõte on tagada asendussissetulek neile, kelle töövõime vanusest tingituna väheneb või kaob. Isegi siis, kui tegemist on töövõime vähenemisega, on paratamatu, et kahaneb ka töine sissetulek,» leidis ta.

«Ja kui optimistide arvates keskmine eluiga võib jõuda ka 100 aastani, ei pruugi selle ennustuse täitumine tähendada töövõime samasugust kasvu.»

Eakate püsimine tööturul nõuab tema sõnul vastuseid tervele reale küsimustele.

«Esiteks, kas eakatele on olemas sobivad töökohad – tööd, mida nad suudavad teha? Teiseks, kas neil on nendeks töödeks vajalikud oskused ja väljaõpe? Kolmandaks, kas on olemas tööandjad, kes eakad tööle võtavad?»

Kust leida raha?

Taliga meenutas, et rahvastiku vananemise ja tööealiste arvu vähenemise tingimustes on tänase pensionisüsteemi põhiväljakutse mitte soovunelmate kirjeldamine, vaid toimiv rahastamismudel.

«Ehk pragmaatiliselt öeldes – kuidas makse tõstmata tagada vähegi inimväärne pension 75 protsendile töötajatest, kelle isiklik pensionikoefitsient jääb väiksemaks kui 1. Rääkimata Erik Ehasoo sõnastatud tunduvalt ambitsioonikamast eesmärgist, mille kohaselt riik peaks suutma säilitada kõigile, kes töötamise ühel või teisel põhjusel lõpetavad, senise elatustaseme.»

Noorte visioonifoorumi «Eesti tegijad 2018» korraldaja Erik Ehasoo käis tänase Postimehe arvamusküljel välja mõtte, et Eesti võiks näidata maailmale rahvastiku vananemisega seonduvate probleemide lahendamisel eeskuju ning kaotada pensioniea vanusepiiri.

Tema väitel muutuks nii mõtteviis – inimesed hakkaksid puhkama ka nooremana ning töötaksid, kuni tervis lubab. Süsteem soosiks aktiivset ühiskonda panustamist, mitte kollektiivset poolkohustuslikku puhkamist. Pensioni makstaks tema nägemuses sel juhul eakatele töövõimetuse eest.

Tagasi üles