IRLi emapension läheks riigile maksma 19 miljonit eurot aastas

FOTO: SCANPIX

IRLi üks valimislubadustest – emapensioni sisseviimine kohe järgmisest aastast – tähendaks riigile esialgu umbes 19 miljoni euro suurust lisaväljaminekut aastas. Kaks last suureks kasvatanud emale tähendaks see aga niinimetatud kolmeteistkümnendat pensionit aastas.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees, IRLi liige Urmas Reinsalu sõnas, et nende ettepaneku järgi on emapension lapse üles kasvatanud naisele riigieelarvest makstav pensionilisa.

IRLi loodud mudeli järgi hakataks emapensioni arvestama võrdselt iga lapse pealt, aluseks võetakse pensioni aastakoefitsendi 1,0 korrutis kolmega. Näiteks kahe lapse emale tähendaks see pensionile jäädes 13ndat pensionimakset. «See on pensionärile oluline summa,» arvas Reinsalu.

«Meie arvates on see ebaõiglane, et praegu alates 1991. aastast alates sündinud laste vanematele pensionilisa ei maksta,» sõnas Reinsalu. «Meie mõte on võrdsustada eri põlvkondade panus laste kasvatamisel. Et selle suuruseks soovime kolme täisaastat, siis anname juba praegustele pensionäridele lisaks ühe täisaasta.»

Praegused pensionärid saavad iga lapse pealt pensionistaaži lisaks kaks täisaastat. Seetõttu saaksid nemad IRLi emapensioni lisaks ühe täisaasta eest. Näiteks kahe lapse emale tähendaks see 104,21 eurot (1630,56 krooni) aastas.

Reinsalu sõnul kompenseerib selline emapension laste kasvatamisega seotud kulu. Samuti loodetakse sellest positiivset mõju sündimuskäitumisele.

Valitsusse pääsedes tahaks IRL emapensioni sisse viia kohe järgmisest aastast ja arvutuste järgi kuluks selleks riigieelarvest esialgu 19,2 miljonit eurot (300 miljonit krooni), edaspidi kasvaks summa 30 aastaga kuni 51,1 miljoni euroni (800 miljoni kroonini). Erakonna kinnitusel jäävad need kulud lähiaastaiks riigikontrolli prognoositud maksutulude kasvu piiresse.

Saavad ainult emad

IRLi ettepaneku kohaselt annaks seaduse emapensioni õiguse vaid emale, kui just ema ja isa ise selles kokku ei lepi, et lisa antakse isa pensioniarvestusse. Kui ema on surnud, saab pensionilisa taotleda isa tingimusel, et ta on osalenud lapse kasvatamisel ja täitnud ülalpidamiskohustust.

Ilma jäävad emapensionist need, kes on oma lapse hüljanud või oma vanemlikest õigustest loobunud. Küll aga saavad pensionilisa lapse lapsendajad, eestkostjad või kasupered.

Reinsalu rõhutas, et emapensioni idee pole erakond «lambist võtnud», vaid see sisaldub juba 1997. aastal valitsuses heaks kiidetud pensionireformi kontseptsioonis. Seal oli ettepanek viia vanaduspension laste arvust sõltuvusse alates 2020. aastast.

Tema sõnul on ka Euroopas mitmed demograafid ja pensionidega tegelevad eksperdid sarnast ideed välja pakkunud, kuid ükski Euroopa riik pole seda niisuguselt veel rakendanud, nii et Eesti oleks teerajaja.


Kui suurt emapensioni IRL arvestab?

Praegu on aastakoefitsendi väärtus 4,34 eurot (67,94 krooni), seega teeks see IRLi valemi järgi pensionilisa 312,64 eurot aastas. Keskmine vanaduspension oli mullu 305,82 eurot (4785 krooni).
Nii saaks emapensioni:
* 1 lapse ema 156,32 eurot (2445,84 krooni) aastas
* 2 lapse ema 312,64 eurot (4891,68 krooni) aastas (võrdub 1 kuu keskmise vanaduspensioniga)
* 3 lapse ema 468,95 eurot (7337,52 krooni) aastas
* 4 lapse ema 625,27 eurot (9783,36 krooni) aastas (võrdub 2 kuu keskmise vanaduspensioniga)
* 5 lapse ema 781,59 eurot (12229,2 krooni) aastas
* 6 lapse ema 937,91 eurot (14675,04 krooni aastas) (võrdub 4 kuu keskmise vanaduspensioniga)
* 7 lapse ema 1094,22 eurot (17120,88 krooni aastas)

Tagasi üles