Ringkonnakohus otsustas, et Savisaarele tuleb tema kõvaketas tagasi anda

Kaitsepolitsei läbiotsimine Hundisilmal. Edgar Savisaar.

FOTO: Sander Ilvest

Ringkonnakohus jättis täna läbi vaatamata riigiprokuratuuri esitatud kaebuse Harju maakohtu otsuse peale anda Edgar Savisaarelt tagasi kõvaketas, mis temalt kodu läbiotsimisel ära võeti.

Kõnealune kõvaketas sisaldavat riigisaladust – jäädvustatud on katmata nägudega kaitsepolitseinikud, kes otsivad 22. septembril 2015 läbi Hundisilma talu. See on päev, kui Edgar Savisaar kahtlustatavana kinni peeti. Kõvakettal on Savisaare turvakaamera salvestis.

Prokuratuur leidis, et kui selle päeva materjalid kõvakettalt kustutatakse, võib Savisaar selle enda käsutusse saada, kuid märkis määrusesse kõnealuse salvestise kohta aasta hilisema kuupäeva. Harju maakohus otsustas, et kõvaketas tuleb Savisaarele muutmata kujul tagastada.

Ringkonnakohus leidis, et nii nagu Harju maakohtu 15. juuni määruses on märgitud, ei ole selline eeluurimiskohtuniku määrus vaidlustatav.

Erandiks võib vastavalt seadusele olla vaid määrus, mis on tehtud jälitustoimingu käigus sellest teavitamata jätmise või sellega kogutud andmete tutvustamata jätmise peale esitatud kaebuse lahendamisel. Maakohtu määrus aga puudutas kriminaalmenetluse käigus ära võetud kõvaketta tagastamist. Seega ei paigutu see ühegi nimetatud erandi alla ega ole vaidlustatav, leidis ringkonnakohus.

Riigikohtu praktikale viidates on prokurör määruskaebuses leidnud, et maakohtu määrus peab olema vaidlustatav põhjusel, et maakohus on ületanud kaebust lahendades oma pädevust, asudes lahendama küsimust, mida varem menetluses tõstatatud ei olnud.

Maakohus asus määruses käsitlema küsimust, kas kõvakettalt tuleks kustutada 22. septembri 2016. aasta, s.o tulevikus tekkiv salvestus. Tegelikult oli aga vaidlus selle üle, kas kõvakettalt tuleb kustutada 22. septembri 2015. aasta salvestis.

Määruskaebuses nentis juhtiv riigiprokurör, et kahetsusväärsel kombel oli vaidlustatud riigiprokuratuuri määrustes märgitud vale aastaarv. Sellest hoolimata oli nii prokuratuurile kui ka Edgar Savisaarele ja tema kaitsjatele selge, et prokuratuur peab vajalikuks 22. septembri 2015. aasta salvestise kustutamist.

Ringkonnakohus ei nõustunud, et maakohtu määruse sellised põhjendused tähendavad pädevuse piiridest väljumist. Seega on maakohtu määrus lõplik ega ole vaidlustatav.

Maakohus lahendas oma määrusega küsimust, kas Edgar Savisaarele tuleb tagastada tema elukoha läbiotsimisel ära võetud kõvaketas muutmata kujul. Sellele küsimusele vastas maakohus oma määruse resolutiivosas jaatavalt. Sama küsimus on olnud kogu kaebemenetluse esemeks ja seda lahendas ka riigiprokuratuur oma 30. mai 2016. aasta määruses.

Esimese ja teise kohtuastme pressiesindaja Anneli Vilu selgitas, et kohus ei ole andnud kõvakettal olevale salvestisele õiguslikku hinnangut, kas tegu on riigisaladusega või mitte. «Sisuliselt seda ei vaadatudki läbi, vaid anti hinnang sellele, kas prokuratuuril oli alust see määrus edasi kaevata või ei olnud,» ütles ta.

Kui sama määrus jääb ka riigikohtus jõusse või otsust edasi ei kaevata, peab kõvaketta tagastama ja kuna selle kohta pole antud õiguslikku hinnangut, kuidas kõvaketast tuleks edaspidi käsitleda, võib Edgar Savisaar sellega eeldatavasti teha, mida soovib, kas või näidata televisioonis.

Tänane määrus on vaidlustatav riigikohtus 15 päeva jooksul. Prokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas ütles, et nad teevad otsuse vaidlustamise kohta pärast seda, kui on tutvunud ringkonnakohtu põhjendustega. Kaitsepolitsei lubab ära oodata prokuratuuri seisukoha.

Tagasi üles