Hoovide korrastamise projekt saab lisaraha

Eelmisel aastal toetuse abil korrastatud hoov aadressil Pae 52-56.

FOTO: Lasnamäe linnaosavalitsus

Tallinna teisest lisaeelarvest eraldatakse projekti «Hoovid korda» raames Lasnamäe korteriühistutele täiendava toetusena 40 000 eurot.

Täiendavad eelarvelised vahendid on mõeldud eelkõige korteriühistutele, kellel ei õnnestunud käesoleval aastal toetust saada. Juhul, kui linnavalitsuse hindamiskomisjoni poolt koostatud paremusjärjestuse alusel ühistutele eraldatud toetuse protsent jäi esialgu ebamõistlikult väheseks, võib juba toetust saanud korteriühistutele toetust eraldada täiendavas mahus, teatas Lasnamäe linnaosavalitsus.

Korteriühistutel on õigus linnalt toetust saada kuni 70 protsendi ulatuses projekti maksumusest. Toetuse maksimaalseks suuruseks on kinnitatud 15980 eurot aastas ning 39950 eurot kolmel aastal kokku. Toetus makstakse välja toetusesaaja poolt esitatud kuludeklaratsioonide alusel ning eelnevalt teostatud töö kvaliteeti kontrollides. 2016. aastal laekus Lasnamäe linnaosavalitsusele 28 avaldust, millest rahuldati 17.

Tallinna linn asus toetama korteriühistute hoovialade korrastamist 2005. aastal, mil 90 korteriühistut said toetust oma hoovide korrastamisel kogusummas kümme miljonit krooni. Korteriühistute suure huvi tõttu otsustati koostööd korteriühistutega jätkata ning 27. märtsil 2006. aastal jõustus linnavalitsuse määrus, millega kehtestati projekti «Hoovid korda» raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord.

Määruse kohaselt on korteriühistutel linnalt toetust võimalik taotleda järgmistele tegevustele: hoovis asuvate teede ja korteriühistute esiste kõnniteede rajamiseks ning remondiks; parkimisplatsi, prügimajade või prügikonteinerite rajamiseks või parendamiseks; sadevete probleemide lahendamiseks hoovis; haljasala, puhkeala vms avatud ala rajamiseks või parendamiseks; kõrghaljastuse rajamiseks või parendamiseks; mängu- või spordiväljaku ning puhkeala rajamiseks või parendamiseks; tänavavalgustuse, aedade või piirete paigaldamiseks või parendamiseks sh tõkkepuude paigaldamiseks, hoovi inventari (sh jalgrattahoidlad) paigaldamiseks või korrastamiseks, hoovis asuvate abihoonete rekonstrueerimiseks või lammutamiseks ja rattamajade rajamiseks.

Uuendusena sai alates 2016. aastast toetust taotleda ka hoovi turvakaamerate paigaldamiseks ning supergraafika (seinamaalingu) loomiseks.

Tagasi üles