President nimetas Terrase kaitseväe peastaabi ülemaks

Kolonel Riho Terras.

FOTO: Kaitseväe peastaap

President Toomas Hendrik Ilves nimetas täna kolonel Riho Terrase kaitseväe peastaabi ülemaks.

President nimetas kolonel Terrase peastaabi ülemaks 1. märtsist 2011.

Samuti vabastas ta brigaadikindral Neeme Väli kaitseväe peastaabi ülema ametikohalt 1. märtsist 2011.

Valitsus tegi 20. jaanuaril presidendile ettepaneku Terrase nimetamiseks kaitseväe peastaabi ülemaks.

Riho Terras on sündinud 1967. aastal Kohtla Järvel. Terras õppinud Tartu Ülikoolis ajalugu, lõpetanud Bundeswehri ülikooli magistrikraadiga ühiskonnateaduste alal, Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse ning Briti Kuningliku Kaitseuuringute Kolledži.

Terras on teeninud alates 1992. aastast erinevatel ametikohtadel kaitseväes – Kalevi üksik-jalaväepataljoni kompanii- ja staabiülemana, Üksik-Vahipataljoni ülemana, Kaitseliidu peastaabi ülemana, kaitseatašeena Saksamaal ja Poolas, kaitsejõudude peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülemana. 2007. aastal osales kolonel Terras välismissioonil Iraagis NATO väljaõppemissiooni staabiülema asetäitjana ning teenis pärast seda kaitsejõudude peastaabi ülema asetäitjana operatiivalal ning aastatel 2008-2010 kaitseministeeriumi kantslerina.

Brigaadikindral Väli jätkab teenistust Eesti sõjaliseks esindajaks NATO ja Euroopa Liidu juures Brüsselis.

Tagasi üles