Kohus kuulutas välja Rock Cafe pankroti

Soulfly kontsert Rock Café's.

FOTO: Jelena Rudi

Harju maakohus kuulutas tänase määrusega välja Rock Cafe omaniku RC Meelelahutuse OÜ (RCM) pankroti ja nimetas pankrotihalduriks Oliver Ennoki.

Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 27. septembril Harju maakohtu Kentmanni tänaval asuvas kohtumajas, ütles Harju maakohtu pressiesindaja Postimehele.

RCMi juhatuse liikmed peavad tänase määruse järgi esitama pankrotihaldurile hiljemalt 25. septembril osaühingu täpsustatud vara ja võlgade nimekirja ning raamatupidamisbilansi tänase ehk pankroti väljakuulutamise päeva seisuga.

RCM esitas Harju maakohtule avalduse pankroti väljakuulutamiseks selle aasta 3. juunil.

2003. aasta juunis asutatud äriühingu peamised tegevusalad on läbi aastate olnud erinevad, kuid alates 2015. aasta aprillist kuni praeguseni olid põhitegevusaladeks lõbustus- ja vabaaja tegevused, logistika, transporditeenuste müük ja veondus ning kaubavedu maanteel. Alates 2014. aasta suvest kuni praeguseni on RCM tegutsenud Tallinnas Zelluloosi kvartalis asuva Rock Cafe kontsertklubi operaatori ja kontsertide korraldajana.

Kohus leidis, et kogutud ja kohtuistungil uuritud tõenditega on kindlaks tehtud, et RCMi maksejõuetus ei ole ajutine, vaid äriühing on püsivalt maksejõuetu. Seetõttu tuleb pankrotiavaldus rahuldada ja pankrot välja kuulutada.

Ajutise pankrotihalduri Oliver Ennoki aruande järgi on RCM-l võlgu üle 200 000 euro, millele lisanduvad arvestuslikud intressid, viivised ja muu selline. Võlgniku varadeks on rahalised vahendid summas üle 1500 euro ja Rock Cafe kontsertklubis olev sisustus. Kuna RCM on praeguseks tegevuse lõpetanud ja tema vara arvelt ei ole võimalik kohustusi täita, siis ei ole ajutise pankrotihalduri hinnangul RCMi tegevuse jätkamine ja tervendamine võimalik.

Ajutise halduri hinnangul ei ole maksejõuetuse tekke põhjuseks kuriteo tunnustega tegu ega raske juhtimisviga, vaid maksejõuetus tekkis äriplaani täitmisest tulenenud osanike ja ühtlasi ka juhatuse liikmete vahel tekkinud konfliktidest, mis hakkasid väljenduma RCMi juhtimises. Kuna ajutine haldur ei ole saanud tutvuda kõikide võlgniku raamatupidamis- ja vara omandit puudutatavate dokumentidega, ei ole ta andnud lõplikku hinnangut maksejõuetuse tekkimise põhjustele. Halduri hinnangul vajavad maksejõuetuse põhjused täpsemat analüüsimist edaspidises menetluses.

Tänast kohtumäärust saab RCM vaidlustada 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. 

RCMi lepingulised esindajad kohtus olid vandeadvokaadid Tanel Tark ja Tauno Tark.

Tagasi üles