Õiguskantsler ja justiitsminister taunisid presidendivalimiste salajasuse rikkumist

Ülle Madise

FOTO: Mihkel Maripuu

Õiguskantsler Ülle Madise ja justiitsminister Urmas Reinsalu taunisid kuuldusi, justkui sunniks mõned riigikogu fraktsioonid oma liikmeid kokkulepetest kinnipidamiseks presidendivalimistel hääletussedeleid mobiiltelefoniga pildistama.

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul tuleks riigikogus presidendivalimiste salajasusest kindlasti kinni pidada ja oma valiku avaldamine ei tohiks olla lubatud.

«Hääletamise salajasus tähendab seda, et hääletatakse oma südametunnistuse järgi. Kui pidada lubatavaks valiku avaldamist, viib see lõpuks salajasuse põhimõtte murdmiseni. Seepärast tuleks hääletajatele südamele panna, et nad salajasuse põhimõttest kinni peaksid,» kirjutas Madise sotsiaalmeedias.

Ka Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv justiitsminister Urmas Reinsalu märkis oma avalduses, et riigikogu liikmete survestamine hääletussedeli pildistamiseks on otseses vastuolus põhiseaduse ning vabariigi presidendi valimise seadusega, mis sätestab valimiste salajasuse põhimõtte.

«Riigikogu peab kaitsma põhiseadust. Kutsun üles kõiki poliitikuid sellistest tegevustest ühemõtteliselt hoiduma, sest see on õigusriigi põhimõtte vastane.  Kutsun üles kõiki kandidaate koheselt teatama, et nad välistavad häälte saamise taoliste surveabinõude kaudu. Vabariigi presidendi esmane ülesanne on kaitsta põhiseadust. Põhiseaduse rikkumine presidendi valimistel on lubamatu,» märkis Reinsalu.

Eile avaldas mitu riigikogu saadikut sotsiaalmeedias foto koos presidendivalimiste hääletussedeliga. Samuti levivad kuuldused, et mitu riigikogu fraktsiooni on arutanud või kavatseb arutada kollektiivse hääletuse fikseerimiseks hääletussedeli mobiiltelefoniga pildistamise kohustuse.

Tagasi üles