Nõmme saab endale Liivalao tänava

FOTO: Tallinna linnavalitsus

Tallinna linnavalitsus võtab homsel istungil vastu korralduse, millega antakse Nõmmel Liiva Keskuse piirkonnas kulgevale tänavaharule nimeks Liivalao tänav.

Sama korraldusega pikendatakse ka sealsamas asuva Liivametsa tänav leviala. Eelnõu seletuskirja kohaselt on Liiva asumis paikneva Kalmistu tee läände suunduvate harude ääres palju tähtlisanditega aadresse, mistõttu on maa-amet teinud ettepaneku määrata harudele omaette nimed ja korrastada aadressid.

Linnavalitsuse nimekomisjon arutas nende tänavaharude nimeküsimust ja märkis, et lühema haru puhul oleks võimalik pikendada Liivametsa tänava leviala. Teisele harule pakkus komisjon esialgu nimeks Juurika tänav, kuid sellega ei nõustunud sealne maaomanik osaühing Riigiressursside Keskus. Selle asemel tegi maaomanik ettepaneku nimetada kõnealune tänavalõik Liivalao tänavaks, kuna just seal paiknevad Liiva ladudena tuntud laod. Maaomaniku hinnangul on Liiva laod kohamõiste, mida enamik tallinlasi ja siin tegutsevaid ettevõtteid tajub piirkonnana, kuhu praegu tänavanime määrata tahetakse. Peale selle sobib Liivalao keeleliselt kokku kõrvalasuva Liivametsa tänavaga.

Nimekomisjon nõustus selle ettepanekuga, samuti on selle kooskõlastanud Nõmme linnaosavalitsus.

Tagasi üles