Põhja-Tallinna elanikud hääletasid heakorra poolt

Küsitluspunkt kaubanduskeskuses.

FOTO: Albert Truuväärt

Põhja-Tallinna elanikud toetasid linnaosavalitsuse ettepanekut suurendada järgmisel aastal linnaosa heakorra eelarvet vähendades selleks piirkondlike ürituste korralduskulusid.

Eelarveraha ümberpaigaldamise ideed pooldasid 90,8 protsenti küsitluses osalenutest. Vastuhääli oli 9,2 protsenti. Kokku võttis Põhja-Tallinna eelarveteemalisest küsitlusest osa 4519 inimest. Neist 4098 hääletas selle poolt, et linnaosavalitsus vähendaks ürituste ja pidude aastaeelarvet kahe kolmandiku võrra ja suunaks selle raha parkide, tänavate ja randade kordategemisse, teatas linnaosavalitsuse avalike suhete nõunik Maksim Rogalski.

Kõigist vastanutest ligi 1000 inimest andsid oma hääle interneti kaudu. Neist 548 täitsid eestikeelse küsitlusankeedi ja 438 venekeelse. Meelsus oli kõigil sarnane, olenemata emakeelest.

Hääletada sai lisaks internetile ka kaubanduskeskustes ja Põhja-Tallinna valitsuse ametiasutuste statsionaarsetes hääletamispunktides.

«Tänan kõiki, kes küsitluses osalesid! Saime selle nädalaga hulgaliselt positiivset tagasisidet, mis annab kinnitust, et inimesed on kaasamisest huvitatud. Loomulikult täidan oma lubadust ja toimin nii, nagu inimesed otsustasid. See tähendab, et järgmisel aastal vähendatakse ürituste korraldamiskulusid 60 tuhande euro võrra ja suunatakse see raha parkide, tänavate ja randade kordategemisse. Erinevate ürituste ja sündmuste korraldamiseks jääb 30 tuhat eurot senise 90 tuhande asemel,» ütles Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

Linnaosavanema sõnul selgub lähikuudel, milliseid parke ja haldusalasid saab järgmisel aastal ümbersuunatud raha arvelt korda. Samuti selgub, millised muutused tuleb teha ürituste programmis.

«See ei tähenda, et kohalikud üritused kaoksid täiesti ära. Kindlasti peab linnaosa mõtlema eakate ja vähekindlustatud inimeste peale. Kuna ürituste eelarve väheneb kahe kolmandiku võtta, siis jääb mõni üritus ilmselt ära, kuid ülejäänud teeme paremini ja kvaliteetsemalt,» lisas Kaljulaid.

Küsitlus viidi Põhja-Tallinnas läbi 19.-25.09. septembril ning selle eelarve oli ligi 6500 eurot.

Tagasi üles