Riik katab Ärma talu kulud ka edaspidi

2007. aasta hiliskevadel valminud Ärma talu külalistemaja ehk Erma Park sai olla avatud vaid mõne kuu. FOTO: Elmo Riig

Skandaal president Toomas Hendrik Ilvesele kuuluva Ärma talu EASi toetuse üle pole vaibuda jõudnud, kui presidendi kantselei esitas uue taotluse, et riik hüvitaks ka tulevikus Ärma talu kulud.

19. oktoobril edastas presidendi kantselei riigikantseleile taotluse esitada valitsusele otsustamiseks president Toomas Hendrik Ilvesele tema eelistatud ametihüvede kohaldamine.

Selle järgi soovib Ilves pärast ametivolituste lõppemist enda kasutusse esindus- ja tööruume Tallinnas Roheline aas 5 asuvas majas ning enda elukoha, Viljandi maakonnas Abja vallas Veskimäe külas asuva Ärma talu korrashoiuga seotud mõistlike kulude hüvitamist.

Presidendi ametihüve seaduse järgi on pärast ametivolituste lõppemist presidendil õigus saada oma kasutusse elu-, esindus- ja tööruumid ruumide üüri- ja korrashoiukulude hüvitamisega riigi poolt või saada riigilt hüvitist presidendi elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude eest. Nende hüvede vahel otsustab valitsus korraldusega ühe aasta jooksul alates presidendi ametivolituste lõppemisest, arvestades presidendi ühiskondlikku positsiooni ja funktsioone, mida president täidab pärast ametivolituste lõppemist, riigi rahalisi võimalusi ning presidendi arvamust.

Eelnõu kohaselt antakse Ilvese kasutusse esindus- ja tööruumid Tallinnas Roheline aas 5 majas ja hüvitatakse Ärma talu korrashoiuga seotud mõistlikud kulud alates tema ametivolituste lõppemisest. Presidendi esindus- ja tööruumide üüri- ja korrashoiukulud ning tema elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude hüvitamiseks vajalikud rahalised vahendid on ette nähtud presidendi kantselei eelarves.

Täpsemat selgitust, mida saab lugeda elukoha korrashoiuga seotud mõistlikeks kuludeks, seadusandja ette näinud ei ole. Pärast presidendi ametivolituste lõppemist on presidendi ametihüvede rakendamisel senise praktika kohaselt elukoha korrashoiuga seotud mõistlikuks kuluks loetud näiteks parkaia ja hoone hooldust ning korrashoidu, riiklikke makse, kindlustust ja kommunaalkulusid.

Tuginedes analoogiale, on president Ilvese elukoha korrashoiuga seonduvate mõistlike kulude hüvitamiseks vajalikud vahendid presidendi kantselei 2016. aasta eelarves olemas ning sellest lähtuvalt on ka esitatud taotlus 2017. aasta eelarve koostamise käigus.

Tagasi üles
Back