Pikamäest sai ELi kõrgemate kohtute president

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe

FOTO: Margus Ansu

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe valiti kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgemaid kohtuid ühendava organisatsiooni presidendiks. Reedel Hispaania pealinnas Madridis toimunud Euroopa Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduse koosolek lõppes uue presidendi valimisega, valituks osutuski Pikamäe.

Nii Pikamäele kui ka kogu Eesti kohtusüsteemile on see rahvusvahelises plaanis suur tunnustus, kuna Pikamäe on alles esimene idaeurooplane, kes 2004. aasta kevadel loodud ühenduse etteotsa valiti.

Kõigi Euroopa Liidu 28 liikmesriigi ning vaatlejaliikme staatuses olevate Liechtensteini, Montenegro ja Norra tsiviil- ja kriminaalvaidlusi lahendavate kõrgemate kohtute esimehi koondava ühenduse senised presidendid on tulnud Prantsusmaalt, Suurbritanniast, Taanist, Austriast, Hollandist ja Iirimaalt. Senimaani juhtiski ühendust iirlane Susan Denham.

Pikamäe oli kaks aastat tagasi ka esimene Balti riikidest pärit kõrgema kohtu esimees, kes valiti ühenduse kümneliikmelisse juhatusse. Viimased kaks aastat täitiski ta ühenduses juhatuse liikme rolli ning järgmised kaks aastat kestab tema ametiaeg ühenduse presidendina. 42-aastasest Pikamäest saab esinduse esimees järgmise aasta 1. jaanuaril.

Riigikohtu esimehe sõnul on tema eesmärk uues ametis tihendada kõrgemate kohtute omavahelist koostööd ja infovahetust.

«Senisest enam soovime tugevdada suhteid Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtuga. Euroopa Liidu õiguse ja Euroopa inimõiguste konventsiooni üha suureneva mõjujõu tõttu on need kontaktid olulised nii riigiüleste kohtute arvamuse saamiseks kui ka ülemkohtute riigisiseste positsioonide selgitamiseks,» lausus Pikamäe.

Pikamäe nimetamine ühenduse presidendiks toob Eesti kõrgemale kohtule kaasa eesistumise alates järgmise aasta 1. jaanuarist. Riigikohus saab suurema rolli organisatsiooni tegevuse kujundamisel, samuti tuleb hakata korraldama ühenduse juhatuse kohtumisi ning iga kahe aasta tagant toimuvat kohtunike üldkogu.

Pikamäest sai riigikohtu esimees 2013. septembris. 2006. aastal riigikohtunikuks valitud Pikamäe oli aastatel 2010–2013 riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis ning täiendanud ennast Prantsusmaal Poitiers’ ja Pariisi ülikoolis.

Kõrgemate üldkohtute presidentide võrgustiku iga-aastastel üldkoosolekul arutatakse juhtimis- ja haldusküsimusi ning projekte, milles võrgustik osaleb. Ühist huvi pakkuvaid küsimusi saavad võrgustiku liikmed arutada kollokviumidel.–

Tagasi üles