Valitsus võtab ilmselt Dresseni abikaasalt Eesti kodakondsuse

Perekond Dressen.

FOTO: Ekraanitõmmis telekanal Rossija videolt

Valitsus arutab homsel istungil siseministri ettepanekul Eesti kodakondsuse äravõtmist riigireetmises süüdi mõistetud isikult, kes on tõenäoliselt endise kaitsepolitseiniku Aleksei Dresseni abikaasa Viktoria Dressen.

Siseminister teeb ettepaneku võtta ära Eesti kodakondsus inimeselt, kes on süüdi mõistetud riigireetmises, asutusesisese teabe edastamises ja muus, teatas valitsuse esindaja kolmapäeval.

Isik esitas taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks ajal, mil ta oli Venemaa Föderatsiooni julgeolekuteenistuse ülesandel juba üle viie aasta tegutsenud Eesti Vabariigi ja tema julgeoleku vastu, märkis valitsuse esindaja.

Arvestades asjaolu, et isik tegutses Venemaa [Föderaalse Julgeolekuteenistuse] FSB ülesandel ja huvides ning Eesti kodakondsuse taotlemisel esitas valeandmeid ning varjas tegelikke asjaolusid, teeb siseministeerium valitsusele ettepaneku võtta isikult Eesti kodakondsus, seisab valitsuse istungi eelinfos.

Isikut, kellet soovitakse kodakondsus ära võtta, on pressiteates tähistatud initsiaalidega V.D.

Harju maakohus mõistis 2012. aasta juulis riigireetmises ja ametialase teabe edastamises süüdi kaitsepolitsei endise töötaja Aleksei Dresseni ja tema abikaasa Viktoria Dresseni. Aleksei Dressenile mõistis kohus karistuseks 16 aastat vangistust ja Viktoria Dressenile kuus aastat vangistust viieaastase katseajaga. Ühtlasi mõistis kohus Dressenitelt välja kriminaaltuluna saadud 142 900 eurot ning konfiskeeris Dressenitelt läbiotsimiste käigus leitud 23 556,85 eurot sularaha ning nende omanduses oleva korteri.

Kaitsepolitsei pidas riigireetmises kahtlustatava 1968. aastal sündinud kapo endise töötaja Aleksei Dresseni ja tema abikaasa Viktoria Dresseni kinni 2012. aasta 22. veebruari hommikul. Endine kaitsepolitseinik Dressen vahetati 2015. aasta septembris Venemaal kinni hoitud Eesti kaitsepolitseiniku Eston Kohveri vastu.

Aleksei Dressen sai Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras 1993. aastal. Valitsus vabastas ta Eesti kodakondsusest eelmise aasta 15. oktoobril.

Vastavalt kodakondsuse seadusele võetakse Eesti kodakondsus ära valitsuse korraldusega isikult, kes on valitsuse loata astunud Eesti kodanikuna välisriigi riigi- või sõjaväeteenistusse; astunud välisriigi luure- või julgeolekuteenistusse või relvi valdavasse ja sõjaväeliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavasse välisriigi organisatsiooni; püüdnud vägivaldsel teel muuta Eesti põhiseaduslikku korda; varjanud Eesti kodakondsuse saamisel või taastamisel asjaolusid, mis oleksid välistanud talle Eesti kodakondsuse andmise või taastamise; kellel on mõne muu riigi kodakondsuses, kuid ei ole vabastatud Eesti kodakondsusest. Samas lisatakse, et kelleltki ei tohi võtta Eesti kodakondsust veendumuste pärast ning sünnijärgselt kodanikult kodakondsust ära võtta ei saa.

Tagasi üles