Aas soovitab IRLi liikme võimaliku huvide konflikti tõttu Riigi Kinnisvara nõukogust tagasi kutsuda

RKAS

FOTO: Laura Oks / Õhtuleht

Reformierakondlasest riigihalduse minister Arto Aas soovitas täna õhtul Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluvale rahandusministrile Sven Sesterile saadetud kirjas kutsuda tagasi Riigi Kinnisvara ASi nõukogust võimaliku huvide konflikti tõttu Tallinna volikogu ja IRLi eestseisuse liikme Olle Koopi.

Aas viitas kohe kirja alguses riigivara seaduse sätetele ja Riigi Kinnisvara ASi põhikirjale, mille järgi riigiettevõtte nõukogu liige ei või olla isik, kellele kuuluva osa või aktsiatega on esindatud vähemalt kümnendikuga osa- või aktsiakapitalist ühingus, mis tegutseb äriühinguga samal tegevusalal. Lisaks sellele ei tohi ta olla ka riigifirmaga samal tegevusalal tegutseva ettevõtte juhtorgani liige.

Selle aasta 11. märtsil määras Aas rahandusministeeriumi esindajana Riigi Kinnisvara ASi nõukogu liikmeks Koopi, kelle volitused kehtivad ajavahemikul 11.03.2016 kuni 11.03.2021. Koop oli enne Riigi Kinnisvara ASi nõukogusse nimetamist riigihalduseministri sõnul mitme sellise äriühingu ainuomanik ja juhataja, mis tegutsesid riigifirma põhitegevusalal, kuid mehe suhted nimetatud ettevõtetega lõppesid jaanuaris 2016. «Hiljem on selgunud, et mõned kuud hiljem muudeti viidatud äriühingute äriregistris märgitud tegevusalad ning seejärel sai äriühingute ainuomanikuks ja juhatajaks taas Olle Koop, olles siis juba Riigi Kinnisvara ASi nõukogu liige,» kirjutas Aas.

«Fakte tervikpilti pannes võib tegu olla võimaliku huvide konfliktiga ja Olle Koopiga seotud äriühingute tegevusala muutmine võib olla olemuselt formaalne,» kirjutas Aas ja märkis, et Koop kontrollib lisaks äriühingut Casamia OÜ, millele kuulub Riigi Kinnisvara ASi põhitegevusalal tegutsev OÜ Mäiste-Mähma Põllumajandussaadused.

Aas leidis, et kujunenud olukord võib olla vastuolus seaduse, äriühingu põhikirja ja ühingujuhtimise hea tavaga. «Eeltoodust tulenevalt soovitan teha ettepanek Olle Koopi tagasi kutsumiseks Riigi Kinnisvara ASi nõukogust ning esitada uus nõukogu liikme kandidaat,» kõlas tema ettepanek.

Kirjale on lisatud eelpool mainitud äriühingutega seotud registritoimingute kronoloogia, kus tegevusala määratlemisel on lähtutud äriregistris märgitud tegevusaladest. Kirja leiab rahandusministeeriumi dokumendiregistrist.

«Eks ta natuke kummaline tundub. Tavalugeja võib välja lugeda sellist käiku kui Reformierakonna ebaproportsionaalset reaktsiooni. Olle Koop ei ole ju riigikogu liige,» kommenteeris Postimehele IRLi peasekretär Kert Karus. Tema sõnul on Aasi soovitus oma olemuselt erinev otsustest, mille järgi kutsusid täna IRLi kuuluvad ministrid riigiettevõtete nõukogudest tagasi reformierakondlastest parlamendisaadikud. «Meie otsus oli taastada põhiseaduslik olukord,» märkis Karus.

Tagasi üles