Keelekümbluse rakendamine eesti lastele oleneb vanemate soovist

Lasteaed Kelluke keelekümblusrühm.

FOTO: Kristjan Teedema / Postimees

Eesti koolides täna juba enam kui 9000 õpilasele pakutav keelekümblusõpe võiks rakendada ka muude keelte kui eesti keele puhul, aga see sõltuks lapsevanemate soovist, ütles haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) esindaja.

«Seda metoodikat võiks eesti õppekeelega koolides rakendada näiteks inglise, prantsuse, aga kindlasti ka vene keele õppe puhul. Oluline on see, et programm jääks vabatahtlikuks ning tuleneks lastevanemate soovist,» ütles HTM-i üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar reedel BNS-ile.

Haridus- ja teadusminister Maris Lauri ütles reedel Tallinnas peetud rahvusvahelisel keelekümbluskonverentsil, et keelekümblusõpe võiks veelgi laieneda.

«Keelt tuleb õppida nii, et seda saab õppimise käigus reaalselt kasutada, muidu jäävad keeleteadmised vaid teoreetilisteks. Just seetõttu on keelekümblusmetoodika oma erinevate vormidega üks parimaid keeleõppe viise ning seda võiks Eestis rakendada märksa laiemalt – mitte ainult vene õpilastele eesti keelt õpetades vaid ka eesti õpilastele erinevaid keeli õpetades,» ütles Lauri ministeeriumi pressiteate vahendusel.

Käosaare sõnul ei ole keelekümblusmetoodika mingi kindla keele spetsiifiline.

«Eestis on seda lihtsalt siiani peamiselt kasutatud eesti keele õppel vene noortele. Kanadas näiteks prantsuse keele õppimisel ingliskeelsetele lastele, Soomes rootsi keele õppel soomekeelsetele lastele. Seega metoodika toimiks ka eesti õppekeelega koolis samamoodi – eesti emakeelega lapsed õpiksid mistahes keeles aineid, õppetöös oleks integreeritud keele- ja aineõpe, loomulikult oleks nagu meie praegusegi keelekümblusprogrammi puhul väga olulisel kohal emakeele õpe,» selgitas Käosaar.

Keelekümblusprogramm rakendus Eestis alates 2000. aastast. Praegu osaleb programmis kokku 100 kooli ja lasteaeda, mis moodustab enam kui poole kõigist vene õppekeelega põhikoolidest ja lasteaedadest. Programmis osalevate õpilaste arv on alates 2000. aastal alustanud 134-st õpilasest kasvanud käesolevaks õppeaastaks enam kui 9000-ni.

Tagasi üles