Omavalitsused taotlevad ühispöördumises haldusreformi peatamist

FOTO: Elmo Riig / Sakala

12 omavalitsusjuhti tegid koalitsioonikõnelusi pidavate erakondade juhtidele ühispöördumise, milles taotlevad käimasoleva haldusterritoriaalse reformi peatamist.

Omavalitsusjuhid märgivad Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele, Isamaa ja Res Publica Liidu esimehele Margus Tsahknale ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehele Jevgeni Ossinovskile saadetud pöördumises, et 7. juunil vaetu võetud ja 1. juulil jõustunud haldusreformi seaduse menetlemine oli väga kiire, kuigi haldusreform vajanuks pikemat ja põhjalikumat kaalutlemist.

Omavalitsusjuhid juhivad tähelepanu sellele, et 26 omavalitsus taotlevad riigikohtult haldusreformi seaduse mitmete sätete, sealhulgas sundühendamise regulatsiooni kehtetuks tunnistamist põhiseadusvastasuse tõttu.

«Nimelt on 1. juulil jõustunud haldusreformi seadus osaliselt põhiseadusvastane ja vastuolus omavalitsuste põhiseaduslike tagatistega. Haldusreformi käigus hinnatakse omavalitsuste võimekust üksnes miinimumsuuruse kriteeriumi ehk 5000 elaniku järgi, kuid see ei ole ainsa kriteeriumina piisav ning erandid sellest on liiga kitsad. Teisi kriteeriume, mis võimaldaksid arvestada eripära ja hinnata haldussuutlikkust, ei võeta haldusreformi käigus aga sisuliselt arvesse. Seetõttu ei võimalda haldusreform eristada võimekaid omavalitsusi mittevõimekatest ning ei omavalitsusüksuse miinimumkriteerium ega sundühendamine vaid elanike arvu alusel ei ole proportsionaalne,» seisab omavalitsusjuhtide ühispöördumises.

Seepärast paluvad pöördumisele allakirjutanud kaaluda kogu reformi peatamist ning võtta haldusreformi seadus vastu uuesti tervikuna, koos omavalitsuste osutatavate teenuste sisu ja kvaliteedi kriteeriumidega.

«Kui nimetatud ettepanek ei leia heakskiitu, siis igal juhul palume teha seaduses muudatused selliselt, et haldusreformi läbiviimise lähtealuseks on omavalitsuste tegelik vabatahtlik ühinemine ning valitsuse algatusel sundühendamine jäetakse ära. Ühendamise aluseks peab aga olema mitte elanike miinimumarv, vaid tegelikku haldusvõimekust näitavad sisulised kriteeriumid,» seisab pöördumises.

Omavalitsusjuhid teevad koalitsioonikõnelusi pidavatele erakonnajuhtidele ettepaneku viia haldusreformi seadusesse sisse järgmised muudatused:

1. Asendada omavalitsusüksuse miinimumkriteerium omavalitsuste võimekuse sisuliste kriteeriumidega.

2. Tunnistada valitsuse algatusel omavalitsusüksuste sundühendamise regulatsioon kehtetuks.

3. Kõrvaldada diskrimineerivad sätted seoses ühinemistoetuste ning ühinemisega seotud kuludega.

4. Vaadata üle kõik haldusreformi seaduses toodud tähtajad, et haldusreformi ei viidaks läbi kiirustades ja kaalutlemata.

Pöördumisele on alla kirjutanud järgmised omavalitsusjuhid:

Jozsef Weinrauch- Pala vald

Ivar Tedrema- Kambja vald

Aivar aleksejev- Ülenurme vald

Aare Anderson - Luunja vald

Rain Sangernebo - Nõo vald

Andrus Blok - Rakke vald

Andrus Toss - Tudulinna vald

Veikko Luhalaid - Vaivara vald

Viktor Rauam - Lüganuse vald

Värner Lootsmann- Loksa linn

Gennadi Kulkov - Kallaste linn

Andres Hanso- Pöide vald

Tagasi üles