Galerii: uus valitsus kogunes oma esimesele istungile

Keskerakonna liidri Jüri Ratase juhitav uus valitsus koguneb täna oma esimesele istungile Stenbocki majas.

Uus valitsus otsustab esmalt ministrite pädevuse ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad. Valitsuse koosseisu kuulub 15 liiget. Varasemaga võrreldes on ettevõtlusministri portfell täienenud infokommunikatsioonitehnoloogia valdkonnaga ja ametinimeks saab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister. Teiste ministrite ametinimed muutunud ei ole.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusalas on lisaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas olevale ka väliskaubanduse valdkond, mis on välisministeeriumi valitsemisalas. Ministril ei ole välisministeeriumi juhtimispädevust, kuid ta saab suunata väliskaubanduse valdkonnaga seotud struktuuriüksuste tegevust.

Selguse huvides on korralduses täiendavalt välja toodud ka mõnede ministrite vastutusvaldkonda kuuluvad ametid ja inspektsioonid, hallatavad riigiasutused, avalik- õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud ning äriühingud.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda on lisatud mittetulundusühing Nordic Institute for Interoperability Solutions ehk Põhjamaade Koosvõimelahenduste Instituut, mis on loomisel ja mille töö alustamine on planeeritud 2017. aasta esimesse poolaastasse. Tegemist on Eesti ja Soome poolt loodava mittetulundusühinguga, mis hakkab arendama X-teed, et tekiks võimalus piiriülesteks e-teenusteks, näiteks kahe riigi äriregistri vaheliseks infovahetuseks.

Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonnast on välja jäetud Eesti E-Tervise Sihtasutus, sest alates 1. jaanuarist 2017 lõpetab sihtasutus oma tegevuse ja tema ülesanded lähevad üle Tervise ja Heaolu Infotehnoloogiakeskusesse (TEHIK), mis hakkab kuuluma nii sotsiaalkaitseministri kui ka tervise- ja tööministri vastutusvaldkonda.

Ühtlasi annab riigisekretär ametisse astunud valitsusliikmetele neljapäeval ülevaate valitsuse töökorraldusest. Ülevaates käsitletakse, kuidas on korraldatud ministri töö valitsuse liikmena, suhtlemine riigikoguga ning osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis.

Samuti esitab riigisekretär uue valitsuse esimesel istungil informatsiooni peaministri ja ministrite asendamise kohta.

Riigikantselei esitab valitsusele teadmiseks ka ülevaate valitsuse tegevusprogrammi koostamise põhimõtetest ja ajakavast. Valitsus kavandab oma tööd tegevusprogrammi abil. Tegevusprogrammis sätestatakse koalitsiooni tegevuskava elluviimiseks vajalikud täpsemad ülesanded, nende eest vastutavad ja kaasvastutavad ministrid ning tähtajad.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles