Tallinnas algab 1. märtsil taotluste vastuvõtt elukohajärgse kooli määramiseks

FOTO: Kristjan Teedema

1. märtsist saavad lapsevanemad esitada taotlusi 2017. aasta septembris elukohajärgse kooli määramiseks Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele.

Taotlusi saavad kuni 15. märtsini 2017 esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Taotluse saab esitada kas eKooli kaudu või paberil, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus). Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist.

Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.

Nii eKooli kaudu kui ka paberil 1.–15. märtsini esitatud taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi. Kui mõnda kooli on soovijaid rohkem, kui koolil õppekohti, arvestatakse elukohaandmete registreerimise aega.

Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastikuregistri andmed. Taotlus tasub vanematel siiski esitada, sest see annab olulist teavet kooli määramiseks, sealhulgas lapse õppekeele ja õdede-vendade samas koolis õppimise kohta.

Vanema soovil võib kooli astuda ka kuueaastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega koolivalmidust tõestava dokumendi. Kuueaastase lapse koolitulekust tuleb haridusametit teavitada hiljemalt 1. mail.

Lapsevanematel, kelle laps(ed) on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada. Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab haridusameti veebilehelt rubriigist «Hetkel oluline > Esimesse klassi 2017».

Tagasi üles