Valitsus toetas riikliku geoloogiateenistuse loomist Rakverre

Tehnikaülikooli geoloogiainstituudi välibaasis Särghaual hoiustatakse unikaalset kivimite kollektsiooni.

FOTO: Urmas Luik

Valitsus toetas majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni ettepanekut moodustada Rakveres riiklik geoloogiateenistus.

Geoloogiateenistus hakkaks tööle 1. jaanuarist aastal 2018 ning võtaks üle OÜ Eesti Geoloogiateenistuse õigused ja kohustused, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

«Loodava geoloogiateenistuse põhiülesanneteks on riigi huvides geoloogiline kaardistamine, maapõuealaste andmepankade pidamine, hüdrogeoloogiline seire, rannikute ja seismoseire valdkonna uuringute teostamine, kompetentsuse arendamine,» tutvustas Simson.

Eesti Geoloogiateenistuse moodustamisega lõpetatakse äriühingu OÜ Eesti Geoloogiakeskuse tegevus. Uuele geoloogiateenistusele antakse üle geoloogiakeskuse lepingulised õigused ja kohustused. Geoloogiateenistusele antakse üle ka keskkonnaministeeriumi haldusalas olevad geoloogiafond ja puursüdamike kogu.

Maapõue valdkonna õigusloome kujundamine jääb keskkonnaministeeriumi haldusalasse.

Tagasi üles