paf

Fotod ja videod: Nääs taotleb Savisaare suhtes kriminaalmenetluse lõpetamist
Täiendatud kell 13.40!

Keskerakonna endise juhi Edgar Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs esitas tänasel teisel eelistungil kohtule taotluse, et tema kaitsealuse suhtes tuleks kriminaalmenetlus lõpetada, kuna poliitik ei ole võimeline kehva tervise tõttu kohtuprotsessil osalema.

Nääs ütles Postimehele, et kuivõrd meedias hakati rääkima, et Savisaar loodab nõrgale tervisele apelleerides kriminaalmenetlusest justkui pääseda, muutis Edgar Savisaar veel eile oma meelt ja lubas kaitsjal oma terviseandmeid avalikult käsitleda. Nii saavad need kättesaadavaks ka avalikkusele. Varem oli ta soovinud terviseandmete osas protsessi kinniseks kuulutamist.

Nääs esitas kohtule Edgar Savisaare tervisest ülevaate 16 aasta jooksul. Taotlusesse oli lisatud kolme arsti eksperthinnangud. Vandeadvokaat rõhutas, et kaitsjad ei väida, et Savisaar on voodihaige, kuna ta polegi seda.

«Meie taotlus põhineb eelkõige asjaolul, et tulenevalt tema terviseseisundist esineb väga tõsine oht, et kohtumenetluses osalemine toob endaga kaasa eluohtlike tüsistuste tekkimise või äkksurma, umbes nagu Rein Kaarepere juhtumi puhul,» lausus Nääs.

«Meie taotlus põhineb eelkõige asjaolul, et tulenevalt tema terviseseisundist esineb väga tõsine oht, et kohtumenetluses osalemine toob endaga kaasa eluohtlike tüsistuste tekkimise või äkksurma, umbes nagu Rein Kaarepere juhtumi puhul.»
10

Ajakirjaniku küsimusele, kas kaitsjat ei pannud ümber mõtlema asjaolu, et Edgar Savisaar on teatanud kohalikel valimistel kandideerimisest, vastas Nääs, et tema teada ei ole Edgar Savisaar isiklikult teatanud, et ta kandideerib valimistel, vaid lükkas selle info ümber.

Keskerakonna ajaloonõunikuna töölepingu järgi töötava Savisaare ametikoha kohta ütles kaitsja, et temale teadaolevalt ei ole tegu väga mahuka tööga, vaid Savisaar peaasjalikult tutvub kodus vanemate dokumentidega ja teeb nende kohta märkmeid.

Rahapesu puudutavas episoodis taotles Nääs kriminaalasja osalist lõpetamist mõistliku menetlusaja möödumise tõttu.

Nääs taotles veel kohtuasjas prokuröri taandamist. «See puudutas näiteks süüdistusakti kohtusse saatmist enne tähtaega, jättes kaitsjad võimaluseta tutvuda täiendava materjaliga, mis oli samal päeval kaitsjatele esitatud ja sinna alla käis ka nn Hirvepargi pressikonverents, kus teavitati avalikkust kahtlustustest kaks nädalat enne kui Edgar Savisaart teavitati. Neid juhtumeid oli veel,» tõi Nääs välja. Seda taotlust kohus ei rahuldanud, leides, et ei esine objektiivseid aluseid, mis võimaldaksid seda taotlust rahuldada.

Alexander Kofkini kaitsja Aivar Pilv täna uusi taotlusi ei esitanud. Pilv kordas üle, et taotles kriminaalmenetluse lõpetamist mõistliku menetlusaja nõude rikkumise tõttu, kuna viivitused on kohtueelses menetluses olnud tema sõnul märkimisväärsed. Pilv leidis, et süüdistusakt ei vasta seaduses sätestatud nõuetele ja prokuratuur on rikkunud kriminaalmenetluse seadustikku, muutes süüdistust nii, et ei andnud kaitsjatele võimalust esitada juurde omapoolseid tõendeid ja selgitusi.

Ülejäänud taotluste osas võtab kohus seisukoha 13. aprillil. Keegi kohtuistungite kinniseks kuulutamist taotlenud ei ole.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles, et temale teadaolevalt ei ole seni tuvastatud andmeid, mis annaks alust rääkida Edgar Savisaare parandamatust haigestumisest. «Ma leian, et kui see olukord oleks nii tõsine olnud, siis oli ju pikk kohtueelne menetlus, mille käigus küll kurdeti kohtueelse menetluse pikkuse üle, aga kordagi ei räägitud sellest, et see ei võimalda süüdistataval tulevikus üldse kohtus esinedagi,» lausus Evestus.

Kaitsjate tehtud prokuröri taandamise taotluse kohta ütles Evestus, et tema on selles kriminaalasjas tegutsenud vastavalt oma arusaamadele seadusest, õigusest ja õiglusest. «Nii väljendasin ma täna ka kohtule. Ma ei ole ühegi süüdistatava suhtes avalikult suheldes, mida ma selle kriminaalasja juures olen teinud rohkelt, mingit halvakspanu ega midagi solvavat. Seega rääkida minu erapoolikkusest on ilmselgelt liig,» ütles ta.

Evestus selgitas, et nn Hirvepargi pressikonverentsi toimumise ajaks oli ta palunud uurimisasutustel Edgar Savisaare kaitsjat Oliver Nääsi lisandunud kahtlustusest teavitada. Evestus lisas, et kohtupraktika järgi on see piisavt, et kahtlustusest võiks avalikult kõnelda.

Harju maakohtus jätkus täna hommikul Savisaare kriminaalasja teine eelistung, kus kohus pidi võtma seisukoha eelmisel, 16. veebruaril toimunud eelistungil kohtualuste esitatud taotluste osas. Ka oli kaitsjatel võimalus esitada kohtule veel taotlusi.

Esimesel eelistungil jõuti paika panna kohtuistungite esialgne kava. Kohtunik Anne Rebane kuulas ära osapoolte taotlused ja kokku lepiti istungiajad. Kriminaalasja avaistungi ajaks sai 12. juuni. Riigi Teataja kodulehel võib näha, et istungiaegu on kirjas juba kolm lehekülge kuni detsembri keskpaigani.

Lehekülgede kaupa istungiaegu

Liivalaia kohtumajas on seekord kohal ka Keskerakonda ja selle endist liidrit Edgar Savisaart kaitsev vandeadvokaat Oliver Nääs. Veebruaris toimunud esimese eelistungi ajal Nääsi polnud ja ametist kõrvaldatud Tallinna meeri esindas tema asenduskaitsja, Lextali büroo vandeadvokaadi abi Gretta Oltjer-Timberg. Viimane keeldus pärast istungit kommenteerimast, milliseid taotlusi ta kohtunikule esitas.

Eelmisel reedel tekitas segadust Nääsi kommentaar BNSile, et ta ei kavatse kummagi kaitsealuse osas prokuratuuriga kokkuleppele minna. Erakonna peasekretär Jaak Aab ruttas seepeale pressiteate vahendusel täpsustama, et Keskerakond ei välista kohtumenetluses kokkulepet.

Nääs selgitas Postimehele, et küsimus talle ja ka tema vastus käisid eelistungi kohta. «Ma ütlesin, et erakond ei ole taotlenud eelistungiks kokkulepet, kuid Jaak Aab ja erakonna esindajad ei välista kokkuleppe sõlmimist edasise menetluse käigus,» lausus ta.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles esimese eelistungi järel, et tervisega seotud taotlusi keegi kaitsjatest ei esitanud. Küll aga esitati kümneid muid taotlusi.

Kes taotles ajapikendust, kes süüdistusakti tagastamist

Aivar Pilv kinnitas, et kokkuleppele tema kaitsealune Alexander Kofkin ei lähe ja on valmis ütlusi andma kohtus üldmenetluse käigus.

Sama kinnitas ka Aivar Tuulbergi kaitsev vandeadvokaat Indrek Leppik, kelle sõnul Tuulberg kokkuleppele prokuratuuriga minna ei saa. Tuulbergi esindaja taotles süüdistusakti tagastamist, kuna see ei vasta seaduse nõuetele.

Kofkini kaitsjad käsitlesid eelistungil varasemalt kaitseaktis välja toodud küsimusi. Kaitsjate arvates ei vasta esitatud süüdistusakt kriminaalmenetluse seadustikus esitatud nõuetele, sest see on ebaselge ja sisulistes käsitlustes vastuoluline. «Sellisel kujul esitatud süüdistusakt rikub kohtupraktikas korduvalt rõhutatud isiku kaitseõiguse üldtunnustatud põhimõtteid. Me pidasime vajalikuks juhtida kohtu tähelepanu süüdistusaktis esinevatele puudustele,» selgitas Pilv.

Kofkini kaitsjad taotlesid ka teabehanke raames kogutud tõendite seaduslikkuse kontrolli ja tõid välja mõistliku menetlusaja nõuete eiramise seoses Šveitsis läbiviidud menetlustoimingutega 2011. aastal. Muus osas puudutasid taotlused Pilve sõnul kohtumenetluses uuritavate tõendite ringi.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus märkis, et Alexander Kofkinile kriminaalasjas esitatud süüdistused ei puuduta väidetavat rahapesu episoodi Šveitsis, milles süüdistatakse Edgar Savisaart.

Priit Kutserit kaitsev vandeadvokaadi abi Raiko Paas ütles, et esitas kohtunikule koos kaitseaktiga ka taotluse tõendite vastuvõtmiseks. Tõendite sisu tuleb avaldamisele põhiistungil. Hillar Tederi valitud kaitsja vandeadvokaat Aadu Luberg ütles, et taotles kaitseakti esitamise tähtaja pikendamist, mille kohus ka rahuldas.

Riigiprokuratuur esitas novembri lõpus süüdistuse kuritegude toimepanemises Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, MTÜ-le Eesti Keskerakond, Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole, lisaks veel linnavalitsuse endisele nõunikule Priit Kutserile ja viiele ettevõtjale: Aivar Tuulbergile, Alexander Kofkinile, Hillar Tederile, Vello Kunmanile ja Villu Reiljanile.

Tagasi üles
Back