Anvelt: tagasisaatmine on parim viis rändekriisi leevendada

Siseminister Andres Anvelt.

FOTO: Liis Treimann / Postimees / Scanpix

Siseminister Andres Anvelti sõnul on rändepoliitika toimimiseks vaja tagasisaatmise süsteem korda teha, sest just tagasisaatmine on parim viis rändekriisi leevendada.

«On väga tervitatav, et Euroopa Komisjon tegi ettepaneku tagasisaatmise tegevuskava täiendada ja ebaseaduslikud siinviibijad ka tegelikult tagasi saata. Kui me selle üle Euroopa Liidus poliitilisel tasandil debatti ei pea, siis asjad paremaks ei lähe,» ütles Anvelt.

«Peaksime olema kolmandate riikidega koostööd tehes tunduvalt ambitsioonikamad ja rakendama vajadusel isegi sanktsioone riikide suhtes, kes tagasivõtulepingut ei täida. Tagasisaatmine on parim viis rändekriisi leevendada, sest nii lükkame ümber müüdi, et Euroopa võtab vastu kõik, sealhulgas need, kes kaitset ei vaja,» rääkis ta.

Anvelti sõnul peab EL-is rändekriisiga tegelemisel lähenema solidaarsusele senisest märksa mitmekülgsemalt ning selles peaks sisalduma kolm komponenti. Esiteks vabatahtlik põgenike vastuvõtt, sealjuures vastuvõtva riigi tingimustel ja taustakontrolli tehes. Teiseks oma ekspertide ja tehnikaga Euroopa piiri- ja rannikuvalvesse panustamine – näiteks panustas Eesti mullu ametite töösse 211 politsei- ja piirivalveametnikuga. Kolmas komponent oleks rändekriisi lahendamise rahaline toetamine.

Brüsselis toimuvale Euroopa Liidu (EL) justiits- ja siseministrite nõukogu kohtumisele siirduv Anvelt loodabki tagasisaatmise süsteemi kordategemise eest seista, sest tema sõnul on see rändepoliitika toimimiseks eluliselt tähtis. Esmaspäeval toimuval kohtumisel arutatakse seoses rändeküsimusega põhjalikumalt kaht teemat: tagasisaatmispoliitika tõhustamist ja tegelemist rände lähteriikidega, eelkõige Liibüaga.

Hinnanguliselt viibib EL-i territooriumil ebaseaduslikult üle miljoni kolmanda riigi kodaniku. Keskmiselt saadetakse tagasi vaid üks inimene kolmest, kellel pole õigust siia jääda, ning sealjuures on tagasisaadetavate hulk ja tagasisaatmise edukuse määr riigiti väga erinev.

Tagasi üles