1. Üldsätted 

1.1. AS Eesti Meedia (edaspidi: Postimees) Fotokonkurss “Meenutusi laulu- ja tantsupidudest”(edaspidi: Kampaania) algab 22.05.2017 ja kestab kuni 04.06.2017 (edaspidi: Periood). Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga.

1.2. Kampaaniat korraldab AS Eesti Meedia, asukoht Maakri 23a, 10145 Tallinn, registrikood 10472757, e-post: turundus@postimees.ee; telefon:+372 666 2181 (edaspidi: Korraldaja). Toodud kontaktidelt on võimalik saada ka lisainformatsiooni Kampaania kohta. 

1.3. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud järgmistes tingimustes. 

2. Kampaanias osalemine 

2.1. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud, välja arvatud AS Eesti Meedia töötajad.

2.2. Kampaanias osalemiseks peab osaleja perioodil 22.05 – 4.06.2017 minema veebiaadressile laulupidu.postimees.ee, täitma ära ankeedi oma kontaktandmetega (ees- ja perenimi, telefoninumber ja e-posti aadress), lisama fotomeenutuse varasematest laulu- ja tantsupidudest koos pildi pealkirja ja kui võimalik aastaarvuga ning vajutama nuppu „SAADA”.

2.3. Foto saatmisega kinnitab osaleja, et ta on foto autor või omab õigust selle levitamiseks.

3. Auhind ja auhinna tingimused 

3.1. Korraldaja loosib kampaanias (punktis 1.1 toodud perioodil) kõigi osalejate vahel välja viis võitjat, kes saavad kaks piletit 2. juulil Tallinna Lauluväljakul toimuvale XII noorte laulupeole „Mina jään”.

3.2. Korraldaja võtab võitjatega personaalselt ühendust ankeeti lisatud kontaktandmete kaudu 6. juunil 2017. Võitjate nimed avaldatakse ka veebiaadressil laulupidu.postimees.ee 7. juunil 2017.

3.3. Juhul, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga punktis 2.2. toodud kontaktidel ühendust saada loosimise päeval hiljemalt kella 17.00, siis on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.

3.4. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4. Muud tingimused 

4.1. Postimees ei vastuta Kampaanias osalemise või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui Kampaanias osaleja on eiranud Kampaania tingimusi või esitanud Postimehele enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Postimehe süüst.

4.2. Osaleja kinnitab Postimehele enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda.

4.3. Kampaanias osalemisega annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel selleks, et selgitada välja võitja, avaldada võitja nimi ja edastada see võidu kättesaamiseks, ning muudel Korraldaja turunduslikel eesmärkidel (sh kommertspakkumiste saamiseks). 

4.4. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Postimehel ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja andmata, teatades sellest kohe Kampaanias osalenuid e-posti teel.

4.5. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

4.6. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Fotokonkurss” hiljemalt 7.06.2017 käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Postimees lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.