Keskerakonna ja Midfieldi vaidlus venib arvatust pikemaks

Keskerakonna kinnistu Toompeal Toom-Rüütli tänaval.

FOTO: Postimees

Keskerakonna ja Paavo Pettaile kuuluva firma Midfield vaheline vaidlus 730 000 euro väärtuses antud garantiikirjade üle kestab arvatust kauem, arbitraažikohus jõuab otsuseni tõenäoliselt juuni lõpus või juuli alguses.

Algselt lootis Keskerakond, et otsus tuleb juba hiljemalt juuni keskel.

Kaubandus-Tööstuskoja juures tegutsev arbitraažkohus arutas Keskerakonna ja Midfieldi vahelist vaidlust eile. Keskerakonda arbitraažikohtus esindav vandeadvokaat Paul Varul ütles Postimehele, et eile arutas kohus enamuse asju läbi, aga päris ühele poole sellega veel ei saanud.

«Istung jätkub järgmisel neljapäeval, 1. juunil, siis saavad kõik asjad ilmselt läbi arutatud. Pärast jätkuistungit läheb veel umbes kuu aega otsuseni. Otsus võib tulla juuni lõpus või juuli alguses. Ma usun, et ka kohtunikud tahavad enne suvepuhkust asja ära teha,» ütles Varul.

Kuna arbitraažimenetlus on konfidentsiaalne, siis ei saa Varul kommenteerida istungil räägitut.

Arbitraažikohtu eelistung Keskerakonna ja Midfieldi vaidluses toimus 16. märtsil.

Arbitraažikohtu otsus on lõplik

Varul märkis, et erinevalt tavalisest kohtumenetlusest, kus saab otsust mitu korda edasi kaevata, on arbitraažikohtu otsus lõplik.

«Ainult menetluslike rikkumiste tõttu saab väga kitsas osas kaevata arbitraažikohtu otsust edasi Tallinna ringkonnakohtusse, aga sisuline otsus jääb. Arbitraažikohus on kahe otsaga asi. Ühelt poolt saab küsimuse lahendada palju kiiremini, kui tavalises kohtumenetluses, samas on otsus lõplik ja nii nagu otsus on, nii ka jääb,» lausus Varul.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus on alaliselt tegutsev vahekohus, mis lahendab eraõigussuhetest tulenevaid vaidlusi.

Arbitraažimenetlus on konfidentsiaalne, mis tähendab, et arbitraažikohus ei väljasta vaidlevate poolte ja vaidluse kohta mitte mingisugust informatsiooni kolmandatele isikutele. Infot väljastatakse kolmandatele isikutele ainult juhul, kui arbitraažikohtul on selleks poolte kirjalik nõusolek. Arbitraažimenetlus on tavakohtumenetlusest kiirem, menetlustähtaeg on kuni kuus kuud.

Arbitraažikohtu otsus jõustub tegemise hetkest, seega saab kohe pärast otsuse langetamist minna kohtutäituri juurde ja alustada täitemenetlusega.

Keskerakond loodab garantiikirjade tühistamist

Septembris jõudis avalikkuse ette uudis, et Keskerakonna endine peasekretär Priit Toobal allkirjastas 2014. aasta detsembris Keskerakonna kauaaegse kampaaniameistri Paavo Pettai firmale Midfield kaks garantiikirja kogusummas 730 000 eurot.

Keskerakonna kaitsestrateegia arbitraažikohtus põhineb sellel, et endine peasekretär Priit Toobal on võtnud Keskerakonnale nii erakordselt rumala ja parteid kahjustava kohustuse, et see pole siduv. Keskerakond ja nende kaitsetiim loodavad, et strateegiat saadab kohtus edu.

Paul Varul ütles mullu sügisel Postimehele, et esiteks loodetakse lasta kohtul tuvastada garantiikirjade tühisus, kuna need on vastuolus heade kommetega.

Varuli sõnul annab tühisuse tuvastamiseks aluse asjaolu, et endine peasekretär Priit Toobal on oma allkirjaga Keskerakonnale võtnud liiga üldise ja laiapõhjalise kohustuse, andnud niiöelda globaaltagatise.

Nimelt kinnitab üks garantiikirjade punkt, et «Keskerakond garanteerib kõiki Midfield OÜ rahalisi kohustusi kolmandate isikute ees», mis põhimõtteliselt tähendab, et Midfieldi iga suvalise rahalise kohustuse võib panna Keskerakonna õlule.

Varul märkis, et globaaltagatise puhul on riigikohus varem seoses hüpoteekidega leidnud, et selline tehing võib olla heade kommetega vastuolus ja seetõttu algusest peale tühine.

Varuli sõnul saab kohtus tugineda ka asjaolule, et Toobal on garantiikirjade andmisega Keskerakonna huve tõsiselt kahjustanud.  Nimelt annab seadus võimaluse tehing ka tagantjärele tühistada, kui esindaja on oma kohustusi rikkunud ja teine pool seda teadlikult ära kasutab.

Tagasi üles