Õpilased nõuavad karjääriõpet juba põhikooli

FOTO: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht / Montaaž

Nädalavahetusel üldkoosolekut pidanud Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) nõuab, juba põhikoolis antaks karjääriõpetust.

Heaks kiidetud dokumendis rõhutatakse, et senisest rohkem tuleb koolis tegelda karjääriõpetusega, mis tagab noorte parema ettevalmistuse nii edasisteks õpinguteks kui ka tööeluks.

«Praegune tööturg ja ka õpilaste enda ootused nõuavad, et koolides oleks rohkem karjääriõpet,» sõnas EÕEL juhatuse liige Toomas Laigu.

Õpilasliit on viinud viimase aasta jooksul läbi neli küsitlust, mis kõik viitavad vajadusele kehtestada kohustuslik karjääriõpetuse ainetund juba põhikoolis. Samuti rõhutasid juba karjääriõpetuse tundi saanud õpilased, et kesksele kohale tuleb tõsta praktilised ülesanded.

«CV kirjutamine ja tööintervjuu läbimängimine ja mitmed teised aktiivsed ülesanded on äärmiselt vajalikud karjääriõpetuse tunnis,» rõhutas Laigu.

Küsitlustest selgus, et õpilased väärtustavad kindlustunde andjat töö ja hariduselu puudutavates valikutes. Erinevate elukutsetega tutvumine aitab teha õpilasel teadlikku valikut.

EÕEL on suurim õpilaste esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 100 000 õpilase.
 

Tagasi üles