Riik muudab ujumisoskuse tõhustamiseks õppekava

Pildil olev basseinon illustratiivne.

FOTO: SCANPIX

Neljapäeval jõuab valitsuse ette põhikooli riiklik õppekava muutmine, et uuendada kehalise kasvatuse ainekava ujumisõpetuse osa nii, et õpilastel oleksid tagatud piisavad oskused veeõnnetustes ellu jäämiseks.

Kehtivas õppekavas on ujumise õpitulemuseks oskus ujuda 25 meetrit vabalt valitud stiilis. Muudatuse tulemusel muutub õpe mitmekesisemaks ja keskendutakse erinevate oskuste arendamisele.

Õpilased omandavad esimese kooliastme lõpuks oskused sukelduda veekogu põhja, hõljuda ning liikuda vees edasi selili kokku 200 meetrit. Lisaks oskavad õpilased hinnata oma võimeid ja rakendada veeohutusalaseid oskusi.

Tagasi üles