Eesti mehed on kodutööde tegemises arenenud riikide seas esirinnas

FOTO: SCANPIX

Kodutöödele kulutatud aja osas on Eesti mehed 29 riigi võrdluses neljandal kohal, tehes kodutöid üle kolme korra rohkem kui näiteks Korea mehed, selgub OECD raportist «Society at a Glance – OECD Social Indicators».

Uuringus käsitletavad kodutööd hõlmavad laste eest hoolitsemist, söögi valmistamist, majapidamistöid ja aia korrashoidu. Samuti käsitletakse kodutööde all lemmikloomadega tegelemist ja sõprade-sugulaste aitamist näiteks muru niitmisel või söögi tegemisel.

Tabelis, kus võrreldakse meeste ajakulu kodustele töödele, on Eesti mehed (kes veedavad koduseid töid tehes umbes 160 minutit päevas) tublil neljandal kohal Taani, Rootsi ja Austraalia meeste järel. Samas tuleb tõele au andes märkida, et vahed on eesotsas väga väiksed ning Eesti järel olevad Sloveenia, Saksamaa ja Hollandi mehed veedavad ligikaudu sama palju aega koduseid töid tehes.

Kõige vähem koduseid töid teevad Aasia mehed – näiteks Korea mehed kulutavad sellele vähem kui 50 minutit päevas. Samuti on tabeli tagumises otsas India, Jaapani ja Hiina mehed.

Tänu sellele, et Eesti meeste kodutööde tegemises nii eesotsas on, pole ka sooline lõhe ajakasutuses meil nii suur kui enamikus teistes riikides. Kui võrrelda naiste ja meeste ajakulu koduste tööde peale, siis Taanis kulutavad naised umbes 60 minutit rohkem kodustele töödele kui mehed, Eestis on sama näitaja 2 korda suurem ehk 120 minutit. Sellega oleme soolise lõhe poolest Taani, Rootsi, Norra, Soome, Belgia, Kanada, USA, Saksamaa ja Hollandi järel kümnendal kohal.

Uuringust selgub, et naised teevad kõikides vaatlusalustes riikides rohkem koduseid töid kui mehed. Sooline lõhe ajakasutuses on väga suur Türgis, Mehhikos ja Indias, kus naised teevad 4,3-5 tundi rohkem koduseid töid kui mehed.

Naistest veedavad kodutöid tehes kõige rohkem aega türklannad ja mehhiklannad, kellel kulub sellele veidi üle 360 minuti päevas. Eesti naised on OECD keskmisele väga lähedal, veetes päevas umbes 280 minutit kodutöid tehes.

Naiste tööhõive mõju

OECD raportis tõdetakse, et erinevate riikide soolised lõhed tulenevad eelkõige sellest, kui suur on naiste osakaal vastava riigi tööhõives.

Naised veedavad rohkem aega kodutöid tehes ka seetõttu, et nad viibivad vähem aega tööl kui mehed, leitakse raportis. Näiteks on osaline tööaeg naiste seas väga levinud Austraalias, Saksamaal, Jaapanis, Hollandis ja Suurbritannias.

Mehed ja naised teevad erinevaid kodutöid. Tüüpilised «meeste tööd» on uuringu kohaselt remontimine ja ehitamine, samuti veedavad mehed suhteliselt palju aega aiatöid tehes ja lemmikloomade eest hoolitsedes. Samas nii koristamisele kui söögitegemisele kulutavad naised lausa neli korda rohkem aega kui mehed. Näiteks söögitegemisele ja nõudepesule kulub naistel keskmiselt 83 minutit päevas, meestel aga 21.

Ajakasutamisuuringutes kasutatakse 24 tunni päevikut, kuhu küsitletavad kirjutavad üles, mida, kui kaua ja kellega koos nad tegid. Üldiselt täidetakse päevikuid erinevatel päevadel kogu aasta jooksul, et sisse jääksid nii töö- kui puhkepäevad.

Tagasi üles