Viimsis avati täna uus 144-kohaline lasteaed

Viimsis Lubja tee 23 avati täna 144-kohaline Uus-Pärtle lasteaed.

Kahekorruselises hoones on kuus rühmaruumi, eraldi ruumid muusika-, kunsti- ja võimlemistundideks ning teraapiaruumid. Kokku on uues lasteaias netopinda 1551 ruutmeetrit. Uus-Pärtle lasteaed on Viimsi vallas esimene, mis on mõeldud, projekteeritud ja ehitatud mõeldes ka erivajadustega lastele.

«1. mai seisuga elab Viimsi vallas Rahvastikuregistri andmetel 19 257 inimest, see arv suureneb iga aastaga,» ütles Viimsi abivallavanem Jan Trei. «Meie õnneks on suur osa Viimsi valla elanikest noored ja lapsed – valla kohus on tagada neile kõigile kodulähedased lasteaia- ja koolikohad. Kui aasta alguse seisuga oli munitsipaallasteaia koha ootel umbes 300 last, siis Uus-Pärtle lasteaia avamisega leeveneb see olukord tuntavalt. Kuigi lähiaastatel hakkab lasteaiaealiste laste arv tasapisi langema, püsib siiski vajadus täiendavate lasteaiakohtade loomise järele.»

«Uus-Pärtle maja on ehitatud lastele, arvestades kõikide laste vajadusi,» ütles lasteaia direktor Maie Roos. «Uus-Pärtle maja eristub kaasaegsete audio-visuaalsete vahendite poolest, mis mitmekesistavad laste, muu hulgas ka erivajadustega laste keskkonda ning aitab tagada parimad arenguvõimalused.»

Lasteaias on kokku kuus rühma: kolm sõimerühma (lapsed vanuses 2–3), üks liitrühm (lapsed vanuses 2–5), üks erirühm (6 last), üks sobitusrühm (tavalapsed koos erivajadustega lastega vanuses 3–4). Kokku on Uus-Pärtle lasteaias hetkel 91 last.

«Uus-Pärtle lasteaed on Viimsi vallas esimene, mis on mõeldud kõikide vajadustega lastele – juba  projekteerimisel ja ehitamisel on arvestatud teiste seas ka erivajadustega lastega. Ruumid on polüfunktsionaalsed, vahendeid saab kasutada õppetööks nii tavalasteaiarühmades kui ka erivajadustega laste rühmas. Kuuest rühmaruumist üks on mõeldud just erivajadustega lastele,» rääkis Trei.

Uus-Pärtle lasteaia hoone on projekteerinud Arhitektuurinurk OÜ. Projekteerimisel on aluseks võetud 2012. aastal Haabneeme alevikus Veiko Teini kavandi järgi valminud 144-kohaline Laanelinnu lasteaed, mis on kompaktsuselt ühtviisi nii funktsionaalne, energiasäästlik kui ka hubane ja lapsesõbralik. Ehitas riigihanke võitnud Nordlin Ehitus OÜ, ehitusmaksumus oli 1 712 904 eurot.

Tagasi üles