Sisuturundus

Hakkame kahuutima ehk kuidas infotehnoloogia aitab karjäärinõustajat?

FOTO: Rajaleidja

Uutest võimalustest ja oma kogemustest räägib lähemalt Tartumaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Sirje Tarraste.

 

Sirje Tarraste

FOTO: SA Innove

Sirje Tarraste (fotol) on karjäärinõustajana töötanud neli aastat ning on kogu selle aja jooksul kasutanud õpilaste grupinõustamises infotehnoloogilisi vahendeid.

Ta ütleb kohe ära, et tema Powerpointi ei kasuta, sest ainult slaidiesitlusega piirdumine teeb õpetaja mugavaks. «Ma olen otsinud selliseid vahendeid, kus me saame koos õpilastega midagi teha.»

«Ma valmistan iga grupinõustamise teema eraldi ette.» Ettevalmistus tähendab aga seda, et kõik õpilasele vajalikud juhendid, materjalid ja erinevad tööfailid kogutakse kokku ühte veebikeskkonda. Nõnda saab iga õpilane teemaga omas tempos iseseisvalt tegeleda. «Grupinõustamise ajal on minu ülesanne jälgida, et õpilane saaks aru, mida ta peab tegema,» ütleb Sirje, kes kasutab põhiliselt Webquesti ja on sellega väga rahul.

Iseseisva töö võimaluse vajalikkust põhjendab karjäärinõustaja sellega, et alati on grupis niisuguseid noori, kes kas siis ei süvene kohe piisavalt teemasse või ei saa mingil põhjusel loengus osaleda.

«Sellisel juhul saan mina neid oma võimalustega aidata. Me jõuame tulemuseni erinevas tempos, aga siiski jõuame.»

Teinekord juhtub, et nõustaja ei kohtugi enam sama õpilaste grupiga. Taolisel juhul on hea, kui materjalid on õpilastele internetist kättesaadavad, kui neil peaks tekkima huvi neid uuesti uurida.

Mulle meeldib uusi asju otsida!

«Minu hea allikas on koolielu.ee, kust ma neid nopin. Vaatan, katsetan ja kui midagi hakkab meeldima, siis ma proovin seda koos õpilastega. Ja kui see hakkab tööle, siis ma kasutan seda rohkem ja õpetan teistelegi,» räägib nõustaja sellest, kuidas uued veebiteenused, äpid ja muud lahendused temani jõuavad.

Pole saladus, et paljud juhendajad ja nõustajad kasutavad oma töös peamiselt paberit ning tahvlit. Mida neile soovitada? «Ma arvan, et see sõltub inimesest. Kui tegemist on särava isiksusega ja ta tunneb, et tahvel ja paber on kõik, mida ta lisaks vajab, siis ta viib oma sõnumi nii või teisiti kohale.»

Samas, suurema tõenäosusega võivad hätta jääda need juhendajad, kes tunnevad end infotehnoloogia vahendite osas ebakindlalt. Selle vastu ei aita muu kui järjekindel uuesti proovimine.

«Muidugi võib juhtuda, et tehnika veab alt. Alati peab olema variant B, mida teha siis, kui elekter läheb ära. Panen küünla põlema ja räägin oma jutu niisama,» ütleb Tarraste, kes ei näi uskuvat seda, et tehnika võiks kedagi lõputult alt vedada.

Millest alustada?

Kõigile juhendajatele ja nõustajatele, kes soovivad infotehnoloogia võimalustega lähemalt tutvuda, soovitab Sirje Koolielu veebikeskkonda.

«Seal on väga heade selgitustega töövahendid. Inimesed on teinud tohutult suure töö ära. Seal saab valida endale jõukohaseid teemasid ja neid kohe proovida,» räägib kogenud nõustaja. Ta soovitab hoida silmad lahti ja kindlasti osaleda Koolielu e-kursustel, kui mõni jälle välja kuulutatakse. «Mina leidsin Webquesti tänu Koolielu e-kursusele. Tegin kursuse läbi ja saingi endale väga hea töövahendi.»

Kuid see ei tähenda, et õppimise aeg oleks läbi saanud. Kuna tehnika kasutusvõimalused suurenevad kogu aeg, tuleb pidevalt midagi juurde õppida. «Ma küsin noorematelt kolleegidelt nõu ja teinekord aitavad ka õpilased koolis. Ütlevad, et näe, seda äppi ei teadnudki või? Ja kohe on kontakt loodud,» räägib Tarraste.

Takistuseks võib saada see, et koolid on tehnilise varustuse osas üsna ebevõrdses seisus. «Kui klassiruumis on nutitahvel olemas, siis ei ole muud, kui aina tõmban, lükkan ja vajutan,» naerab Sirje.

Teisalt, vanema arvutipargi puhul võib juhtuda sedagi, et koos õpilastega tuleb oodata programmide käivitumise järele.

Coggle, Padlet ja teised

Lõpuks annab karjäärinõustaja lühikese ülevaate oma lemmiktöövahenditest.

Webquest (webquest.org, zunal.com) pakub võimalusi kogu loengumaterjali koondamiseks ühte kohta. Iseseisva töö jaoks saab õpilastele valmis panna tööjuhised, ülesanded, videomaterjali, allikad ja kõike muud.

Kahoot (kahoot.com) sobib hästi loengus esitatud teadmiste ja muu kordamiseks lihtsa küsimustiku vormis.

/ Euroguidance

Padlet (padlet.com) võimaldab muu hulgas osalejal oma

arvamuse pikemalt välja kirjutada. Kuna vastus ilmub nutitahvlile, on see kõigile õpilastele nähtav.

Coggle (coggle.it) teeb skeemide ja mõistete süsteemide loomise nii kergeks, et seda saab teha kasvõi arutelu käigus. Tahvlile ei pea midagi joonistama, kõike saab teha internetipõhiselt. Muidugi ei ole see nimekiri lõplik, sest aastate jooksul jõuab läbi proovida palju erinevaid programme, äppe ja veebikeskkondi.

/ Erasmus+

Sirje Tarraste jutu sisse lipsab teisigi nimesid, nagu näiteks Prezi ja Biteable, kuid jäägu need iseseisvaks avastamiseks. Sest see on infotehnoloogia ja kommunikatsiooni puhul praegu kõige põnevam! 

  

Tagasi üles