1. Üldsätted

1.1. AS Eesti Meedia (edaspidi: Eesti Meedia) «Osta.ee lojaalse kliendi pakkumine» kampaania (edaspidi: Kampaania) algab 17.10.2017 ja kestab kuni 25.10.2017 (edaspidi: Periood). Tegemist on Eesti Vabariigis toimuva tellimiskampaaniaga.

1.2. Kampaaniat korraldab AS Eesti Meedia, registreeritud asukoht Tallinn, Maakri 23a, registrikood 10472757, e-post: levi@postimees.ee; telefon: +372 666 2525 (edaspidi: Korraldaja). Toodud kontaktidelt on võimalik saada ka lisainformatsiooni.

1.3. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud käesolevates tingimustes.

2. Kampaanias osalemine

2.1. Kampaanias saavad osaleda kõik Eesti Vabariigis elavad kodanikud, välja arvatud Eesti Meedia töötajad.

2.2 Kampaanias osalemiseks peab osaleja tasuma kampaania lõppemise ajaks, 25.10.2017, kampaaniatellimuse maksumuse.

3. Auhind ja auhinna tingimused

3.1. Kampaania võitja on iga viies tellimuse eest maksja.

3.2. Kõigi võitjatega võetakse personaalselt telefoni või e-posti teel ühendust hiljemalt 31.10.2017 (punktis 1.2. toodud kontaktidelt) ning lepitakse kokku auhinna kättesaamine ja üleandmine.

3.3. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

3.4. Juhul, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga punktis 1.2. toodud kontaktidelt ühendust saada 31.10.2017 hiljemalt kella 17.00-ks, siis on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.

4. Muud tingimused

4.1. Kampaanias osalejate poolt käesolevate tingimuste eiramise või Eesti Meediale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Eesti Meedia süüst, ei vastuta Eesti Meedia Kampaanias osalemise või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

4.2. Osaleja kinnitab Eesti Meediale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Eesti Meedia poolt Kampaania kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda Kampaanias.

4.3. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Eesti Meedial ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele Postimehe lehel.

4.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märgusõnaga «Osta.ee lojaalse kliendi pakkumine» hiljemalt 25.10.2017 käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Eesti Meedia lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pretensiooni laekumisest.