Sisuturundus

DPD Eesti: „Üks meeskond, ühine eesmärk!“

FOTO: DPD Eesti AS

DPD meeskonda iseloomustab omavaheline usaldus, ühtehoidvus ja hea huumorimeel – just need omadused võimaldavad meil ühiselt saavutada kõiki ambitsioonikaid eesmärke, mida me ettevõttena omale seame.

DPD töökeskkond on tempokas ja muutuv, huvitavaid tööülesandeid on palju ning igav ei hakka mitte kunagi.

Teekond DPD saab alguse värbamisprotsessist – mille käigus hindame eelkõige seda, kas tegemist on nn „meie tüüpi inimesega“. „Kohtumiste ja vestluste käigus selgitame välja, kas meie ja kandidaadi väärtused klapivad,“ selgitab DPD Eesti personali- ja CSR juht Annika Oruaas. „Väljaõppega on võimalik oskused ja teadmised vajalikule tasemele tuua, kui need kas puuduvad või on vähesed, kuid seda õiget suhtumist ei ole võimalik kuidagi tekitada, kui seda pole“.

Kuna meie värbamine on ennekõike väärtustepõhine, siis töötab meil väga mitmekesine ja huvitav seltskond. DPD ridadest leiab nii 18 aastaseid karjäärialustajaid, kui ka 60 aastaseid kogemustega töötajaid. Kõiki neid ühendab DPD põhiväärtus ehk „Teeme ära!“ suhtumine.

Aprillis tähistasime ettevõttes Mitmekesisuse päeva ning tutvusime oma Nigeeria, Kreeka, Peruu ja Leedu kolleegide sünnimaade huvitavate faktide ja eripäradega.

Tööandjana väärtustame DPD Eestis iseseisvaid ja vastutusvõimelisi töötajaid, kes julgevad otsustada ning tegutseda. Meie jaoks on oluline pakkuda kvaliteetset teenust oma klientidele, seega oleme uutele töötajatele kokku pannud põhjaliku sisseelamiskava, et nad saaksid kiirelt ja tõhusalt selgeks logistikavaldkonna eripärad ning oleksid oma ala eksperdid. Ka edaspidi on meie jaoks oluline toetada töötajate arengut – töökohtade vabanemisel või uute tekkel vaatame alati ennekõike maja sees ringi ning pakume vakantse olemasolevatele töötajatele. Täna on ligi kolmandik meie inimestest liikunud oma praegusele ametikohale maja seest, seda ka juhtivtöötajate seas. Selle aasta parim näide, mis seda iseloomustab, on meie transpordiosakonna töötaja Kadri-Linda, kes on ehtne „teeme ära!“ suhtumise kehastus. Ta õppis nädalaga ära tööülesanded, mida tavapäraselt tehakse omale selgeks kuu aega ning juba kolmandal praktikanädalal tegime talle ettepaneku asuda meile põhikohaga tööle. Kuu aega pärast praktika algust oli Kadri-Linda suuteline asendama kogenud veokorraldajat tema puhkuse ajal ning alates septembrist asuski ta meil tööle täiskohaga veokorraldajana – seda kõike seega imelühikese 3 kuulise perioodi jooksul. DPDs juhib iga veokorraldaja sisuliselt ligi miljoni paki liikumist aastas, seega igaühele me sellise vastutusega pakkumist kindlasti ei tee.

Me usaldame oma töötajaid ega karda teha vigu „Parem halb otsus täna, kui kaua kestev otsustusvõimetus. Vigade ilmnemisel leiame ühiselt meeskonnana lahenduse ning pärast olukorra lahendamist teeme omad järeldused ja kokkulepped, et järgmine kord sarnast olukorda vältida,“ sõnab DPD Eesti tegevjuht Rainer Rohtla.

Meie ettevõte ei ole väga hierarhiline: kõikide uksed on alati avatud ning juhid on alati oma töötajate jaoks nõu ja jõuga olemas. „Kui kala on vaja kätte saada, siis anname me töötajale alati õnge koos söödaga,“ naerab klienditeenindusjuht Kadi Ilus. Kogu ettevõte seisab ühise rindena selle eest, et lubadused saaksid hoitud ning pakid klientideni toimetatud – kui vaja, läheb ka tegevjuht pakki automaati viima.

Mitte vähem oluline ei ole DPD jaoks ka töö ja pereelu tasakaal – teadvustame samas, et igaühe jaoks meist on tasakaalupunkt erinevas kohas. Pakume seega oma töötajatele individuaalseid lahendusi, loomaks neile võimalusi leida enda jaoks sobivaim tasakaal töö- ja pereelu vahel. Siinkohal peame oluliseks ausat ja avameelset suhtlust töötajatega ning nende kaasamist, et leida see kõige õigem lahendus.

Enamus meie soodustusi on kokku pandud, toetamaks töö- ja isikliku elu erinevaid aspekte: peamised rõhud on paindlikel tööajalahendustel ning tervise ja laste toetamisel läbi väga erinevate tegevuste.

Töötaja- ja tervisesõbralik keskkond soodustab kaasamõtlemist ja loob läbi uute ideede uut väärtust. See võimaldab meie töötajatel olla loov ja ettevõtlik. Seetõttu oleme jaanuarist löönud käed SportIDga, kelle keskkonnas pakume oma töötajatele igakuist sporditoetust – õigem oleks isegi öelda tervisetoetust, kuna paljud töötajad kasutavad hoopis füsioterapeudi või massööriteenuseid. Hea meel on tõdeda, et suvel saavutasime kahel kuul järjest SportID tervislikeima ettevõtte tiitli. Ka kuulub DPD Eesti nende tööandjate hulka, kes maksavad töötaja haiguslehte juba 2’st päevast alates – ikka selleks, et vähendada haigena tööl käimist ning hoida nii enda kui kolleegide tervist.

Nädala selgroogu murrame, maiustades tervislikult puuviljakolmapäeval.

Lapsi on meil umbes sama palju kui töötajaid kokku – saja ringis. Pakume lastele mitmeid põnevaid ja toredaid ettevõtmisi: alustades jõulupakkidest ning 1.klassi minevate laste ranitsatoetust kuni suviste lastelaagriteni välja. Laagriidee kasvas välja ühe töötaja murest – mida teha suvisel vaheajal koolilastega, kes igavlevad kodus, vaatavad liiga palju telekat või mängivad tahvlis ning söövad seda, mis ette juhtub? Juba neljandat aastat korraldabki DPD juunis ning augustis nädalaseid koolilastele suunatuid laagreid, mille maksumusest 2/3 kompenseerib DPD. Igal laagril on oma teema – animatsiooni, tsirkuse, seiklus jne ning laager lõpeb alati laste ja vanemate ühisüritusega.

Keskmiselt veedame töö juures ligi kolmandiku oma ajast – DPD huvides on pakkuda töötajatele töö juures piisavalt väljakutseid ja põnevaid ülesandeid. Seda aga selliselt, et ka pärast tööd oleks veel sära silmis ning jaksaks minna trenni või kinno või lastega mänguväljakule.

Tagasi üles