Avaliku teenistuse seadus läheb uuele ringile

Riigikogu

FOTO: Peeter Langovits

Justiitsministeeriumi kinnitusel on neil plaanis  tänaseks juba kurikuulus avaliku teenistuse seadus taas riigikogule menetlemiseks esitada, kuid samas pole kindel, et millal see toimuda võiks.

«Kindlasti kavatseme uuesti esitada, see kajastub ka valitsuse tegevusprogrammis,» lubas justiitsminister Kristen Michal.

Riigikogu vahetusega langesid menetlusest välja neli justiitsministeeriumi eelnõud: avaliku teenistuse seadus (ATS), avaliku teenistuse seaduse rakendamise seadus, korruptsioonivastane seadus ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus.

Samas pole kindel, et millal ATS uuesti riigikokku jõuab. Michali väitel on  nii korrakaitseseaduse kui ka avaliku teenistuse regulatsiooni osas vaja veel tulenevalt vahepeal toimunud arengutest õiguskorras ja kohtupraktikas täpsustusi teha ning uuesti ka teiste ministeeriumidega läbi rääkida.

Michal tõstis aga esile, et korruptsioonivastase seaduse esitavad nad heakskiitmiseks valitsusele uuesti juba lähemate kuude jooksul.

Postimees kirjutas juba selle aasta veebruris, et praegune avaliku teenistuse seadus jõustus 1. jaanuaril 1996. Kuus aastat hiljem, 2002. aastal läbis uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu riigikogus esimese lugemise. Eelnõu menetluses siiski kuigi kaugele ei jõudnud.

2008. aasta alguses valmis uus ATSi kontseptsioon, mille kohaselt peaks ametnike ring kitsenema, maksimaalne puhkus lühenema, eripensionid kaduma ning selgema vormi peaks saama ametnike palk.

16. septembril 2009 toimus riigikogus uue ATSi esimene lugemine, kus eelnõud tutvustas justiitsminister Rein Lang.

«Vaat see on alles hea eelnõu! Aga tõenäoliselt võtab selle menetlemine meilt rohkelt energiat ja aega,» märkis Lang toona tabavalt.

Teisele lugemisele see eelnõu aga kunagi ei jõudnudki.

Peaminister Andrus Ansip tunnistas ETV aastalõpunintervjuus 2010. aastal, et ATSi eelnõu seaduseks mitte jõustumine on üks suuremaid tegematajätmisi viimasel ajal.

Tagasi üles