Valitsus ei toetanud koolidele turvakontrolli õiguse andmist

Kool.

FOTO: Corbis/Scanpix

Valitsus ei toetanud Reformierakonna algatust anda koolidele õigus viia õpilaste seas läbi turvakontrolli.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul ei tähenda valitsuse otsus seda, et kool ei peaks olema turvaline keskkond. Reinsalu lisas, et selles valdkonnas on haridus- ja teadusministeeriumil, justiitsministeeriumil ning siseministeeriumil koostamisel ettepanekud, millega tullakse välja sügisel.

Valitsuse toetuseta jäänud eelnõu algatas Reformierakond, kuid see on koostatud haridus- ja teadusministeeriumis 2016. aastal ettevalmistatud õpilastele täiendavate mõjutusmeetmete rakendamise eelnõu alusel.

Eelnõu järgi ei või koolis õpilase valduses olla esemeid ja aineid, mis on keelatud, näiteks tubakatoode, alkohol, relv, mis ohustab õpilast ennast või seab ohtu teiste turvalisuse. Keelatud ainete ja esemete õpilaselt äravõtmiseks tuleb kehtiva korra kohaselt kutsuda politsei.

Eelnõu järgi vähendatakse keelatud esemete ja ainete kasutamisega seonduvat riski enne politsei saabumist ning selle tohib ära võtta ja hoiustada kool. Samuti tohib eelnõu järgi kool teha turvakontrolli ning vajadusel see sunniviisiliselt läbi viia. Hoiule võetud esemed ja ained tuleb koolil dokumenteerida ning õpilase vanemat viivitamatult teavitada.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles