Kohtla-Järve mahajäetud kaevanduse šurfivaring suleti

Käva 2 kaevanduse suletav šurfiauk.

FOTO: Faster OÜ

Keskkonnaamet likvideeris Ida-Virumaal asunud endise Käva 2 kaevanduse sissevarisenud šurfiava, mis oli ohtlik piirkonnas liikuvatele inimestele ja loomadele.

Šurfiks nimetatakse maapinnale avanevat väiksemat kaeveõõnt. Analoogseid šurfivaringuid on juhtunud ka varem, kuna vanasti suleti šurfisuue vaid palkidega, millele kuhjati läheduses leiduvat pinnast. Aja jooksul aga palgid pehastuvad ning šurf variseb sisse.

Keskkonnaameti maapõuebüroo peaspetsialist Martin Nurme ütles, et keskkonnaametil oli varasem kogemus 2015. aastal Kohtla-Järve Lille 22 kinnistu augu sulgemisel, mistõttu Käva 2 kaevanduse šurfiava sulgemise ja korrastamise tööde korraldamine usaldati neile.

Kuna iga kaeveõõs on erinev nii oma dimensioonidelt kui ka varisemisastmelt, tuli keskkonnaameti teatel parima lahenduse saamiseks koostada kõigepealt sulgemisprojekt.

Seejärel eemaldati projekti ettevalmistustööde raames šurfiava servalt muld, moreen ja põllukivid. Sissevarisenud ava täideti aheraine killustikuga ning tasandatud pinnale valati betoonplaat. Novembri alguses lõpetas keskkonnaameti lepingupartner Faster OÜ sissevarisenud šurfiava sulgemistööd ja korrastas ala ümbruse.

«Oleme seisukohal, et endiste kaevanduste varingud vajavad kaardistamist ning ühtset korrastamise kava, mis on tunduvalt odavam ja otstarbekam varingute ühekaupa korrastamisest,» lausus Nurme.

TTÜ on Nurme sõnul koostamas endiste põlevkivimaardlate varingute uuringut eesmärgiga koguda varem tehtud varingute uuringute andmed, mõõdistada ja kaardistada varingud ning analüüsida põlevkivikaevanduste ala kasutamist. «Teostatav uuring annab meile olulise sisendi kaevandamise tagajärjel maapinnal tekkinud varingute või vajumite korrastamiseks ja edasiste tegevuste planeerimiseks,» lisas ta. Samuti hinnatakse uuringu tulemuste põhjal, kuidas korrastada endiseid kaevandamisalasid edaspidi ning millised peavad olema tüüpprojektid.

Käva 2 kaevanduse surfiava tööd tellis ja korraldas keskkonnaamet, sulgemisprojekti koostas OÜ Reaalprojekt, tööd teostas vastavalt projektile Faster OÜ. Korrastamisprojekti koostamiseks kulus 17 880 eurot ja korrastamis- ning sulgemistöödeks 5986,80 eurot. Kogu projekti rahastas SA KIK.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles