Nestor peab valeks otsust jätta komisjoni salvestised prokuratuurile edastamata

Eiki Nestor.

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Riigikogu esimees Eiki Nestori hinnangul oli vale riigikogu 2012. aastal langetatud otsus mitte väljastada keskkonnakomisjoni istungite helisalvestisi politseile ja prokuratuurile.

Reformierakonna rahastamise uurimise kriminaalmenetluse lõpetamise määrusest selgub, et 17. septembril 2012 palus politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo riigikogult kirjalikult väljastada seoses kriminaalasja eeluurimisega 15. märtsil 2010 algatatud pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu komisjoni istungite salvestused. 25. septembril 2012 vastas riigikogu kantselei päringule eitavalt.

1. oktoobril 2012 saatis riigiprokuratuur riigikogu juhatusele korduva ja täiendavate põhistustega päringu, mille alusel riigikogu keeldus 10. oktoobril endiselt salvestusi väljastamast, leides, et kriminaalmenetluslik uurimishuvi ei ole kaalukam riigikogu õigusest täita segamatult, ilma teiste riigivõimu harude sekkumiseta oma põhiseaduslikke ülesandeid.

Arutelu sisu ei tulnud välja ka komisjoni istungite protokollidest, kuna need olid vormistatud üldsõnaliselt, arutelu sisu edasi andmata.

Nestor ütles Postimehele, et see otsus sai tehtud omas ajas ning sel ajal kehtinud töö- ja kodukorraseadus lähtus põhimõttest, et komisjoni istungid on kinnised, et rahvasaadikud saaksid vabalt oma mõtteid avaldada.

Sel ajal oli riigikogu esimees Ene Ergma.

Nestor märkis, et tänaseks on seadused muutunud ja komisjonide istungitel toimunu on avalik. Komisjonide istungite protokollid peavad olema vormistatud selliselt, et need peavad edasi andma arutelu käiku. Komisjonide istungite protokollid muutuvad pärast allkirjastamist avalikuks.

«Selleks ei ole vaja olla prokuratuur, piisab, kui olla Postimees, või ükskõik, kes on huvitatud protokollide lugema,» ütles Nestor.

Ta nentis, et otsus salvestisi mitte väljastada lähtus toonastest seadustest, mille järgi olid komisjonide istungid rangelt kinnised.

«Nüüdseks oleme aastatega sellest suhtumisest lahti saanud või vähemalt lahti saamas. Vähemalt enam neid probleeme pole, et keegi ei tea, mis komisjonides toimub,,» sõnas riigikogu esimees. Ta lisas, et on loomulikult ka erandeid, näiteks välis-, riigikaitse- ja julgeolekuasutuste järelevalvekomisjoni istungite puhul, kus käsitletakse riigisaladust puudutavaid teemasid.

Nestor ei pea ise oluliseks, kas riigikogu komisjoni istungist on olemas helisalvestis, kui on olemas korrektselt vormistatud protokoll, kust on näha arutelu käik. Helisalvestis ja protokoll on põhimõtteliselt üks ja sama dokument. «Protokollist jäetakse välja ainult sellised laused, mis arutelu sisusse ei puuduta, näiteks «proua, teil on kena soeng» ja muu selline,» selgitas Nestor.

Nestor lisas, et ta ei tea, kas politseid ja prokuratuuri huvitanud salvestised on praegu riigikogus alles või mitte.

Tagasi üles