Selgusid aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja

Kaitseliidu juht Meelis Kiili.

FOTO: Arvet Mägi

Aasta 2017 naiskodukaitsjaks valiti Mare Kirr Saaremaa ringkonnast ja aasta kaitseliitlaseks Enno Ottis Jõgeva malevast.

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andsid täna Pärnus Endla teatris üle rändauhinnad, milleks on pronksist kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kujud. Lisaks said kõik nominendid Kaitseliidu ülema, Naiskodukaitse esinaise, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused, teatas kaitseliit.

Mare Kirr on Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna liige 1998. aastast. Alates 2015. aasta kevadest on ta ringkonna esinaine.

Teda on iseloomustatud järgnevalt: Mare on kahekümne aasta jooksul panustanud Saaremaa ringkonna arendamisse oma oskusi ja teadmisi Ta on Naiskodukaitse Saaremaa ringkonnas ja Kaitseliidu Saaremaa malevas baasväljaõppekursuse esmaabikoolitaja ning on ta on tegev meditsiini erialarühma juhtimises.

Mare on aktiivne ka väljaspool Naiskodukaitset. Oma põhitöö kõrvalt Kuressaare Haigla kiirabi erakorralise meditsiiniabi meeskonnas leiab ta aega jagada esmaabi teadmisi- kogemusi erinevatele sihtgruppidele, koolitades Kuressaare Ametikoolis ning pidades turvalisuse ja tervise loenguid erinevates asutustes ja  ettevõtetes

Enno Ottis on Kaitseliidu liige 1994. aastast. Alates 2012. aastast on ta Põltsamaa üksikkompanii pealik ja teist ametiaega maleva juhatuse liige. 2017. aastal ei ole olnud ühtegi tegevust, millest Enno poleks  oma kompaniis osa võtnud.

«Tal on kujutlematu tahe ja anne leida lisaks plaanilistele ka plaaniväliseid tegevusi ning üritusi, et oma allüksuse pädevusi veelgi paremaks muuta,» kirjeldatakse teda Kaitseliidus.

Olles ise I klassi kütt, on ta aktiivseks laskeasjanduse edendajaks ja edasiviijaks oma malevas. Leidnud võimaluse vallavalitsuse abiga varustada Põltsamaa noorkotkad õhupüssidega, juhib ta  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi laskurringi, mille liikmetest suurem osa on Kaitseliidu tegev- ja noorliikmed. Enno on kaitseliitlane, sõjamees, kodanikuaktivist, abipolitseinik ja turvamees.

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valiti kaheksandat korda.

Tagasi üles