Altkäemaksu andmises kahtlustuse saanud Tiiu Sepa sõnul on tema südametunnistus puhas

FOTO: AFP / Scanpix

Suures ulatuses altkäemaksu andmises kahtlustatav tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid osutava OÜ Corrigo juhatuse esimees Tiiu Sepp ütles, et tal pole midagi varjata ja tema südametunnistus on puhas.

Sepp rääkis, et 9. jaanuari hommikul tulid kaitsepolitsei ametnikud talle koju ja teavitasid, et ta on kinni peetud. «Inimlikult öeldes, ma tegelikult kartsin. Et kui tulevad võõrad inimesed koju, siis ma kartsin, et midagi on juhtunud mu lastega. Aga siis oli kergendus, et altkäemaks. Ma tean, et ma ei ole mingisuguseid maksusid või raha kellelegi andnud, et see saab olla tõeline eksitus.»

Lisaks Sepale peeti samal hommikul kinni ka Jõhvi vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste, keda kahtlustatakse toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises kahtlustatav Jõhvi volikogu esimees Niina Neglason, kes on ühtlasi OÜ Corrigo töötaja. Kõik kolm vabastati kolmapäeval.

Sepa sõnul tunneb ta Neglasoni juba ligi 20 aastat, alates sellest, kui ta OÜ Corrigo juhatajana tööle hakkas. «Enne seda ta (Neglason– toim.) juba töötas siin. Ta on töötanud algul neuroloogina, vahepeal oli ta eraarst, siis oli hooldusosakonnas arst ja siis andis ja annab ka praegu loenguid sõltuvushäirega inimestele.»

Alates 2016. aasta juulist, kui algas töövõime hindamine, töötab Neglason OÜ Corrigos töötervishoiuarstina ja teeb ettevõttes töövõime ekspertiise. «Sealt algas ka see niinimetatud kahtlase töötasu maksmine,» ütles Sepp.

«Kus see kirjas on, et ta ei tohiks meie juures töötada?» küsis Sepp. «Igal pool on ju nii, et ega volikogu esimees ei ole palgaliselt täistöökohaga vallavalitsuses, volikogu esimees võib töötada siin ja seal,» ütles ta. «See, et töötasu loetakse altkäemaksuks, on absurdne.»

Kahtlustuse kohaselt võttis Neglason altkäemaksu ajavahemikul 2016 kuni 2017 Jõhvi vallavolikogu poolt äriühingu suhtes tehtavate otsuste tegemise ja nende sisulise suunamise eest ning esialgsete kahtlustuste kohaselt ületab altkäemaks 40 000 eurot.

Sepa sõnul on Neglason OÜs Corrigo tööl käsunduslepingu alusel ja saab palka iga kuu. Viimase pooleteise aasta jooksul on Neglason Sepa sõnul töötasu saanud alla 100 000 euro. «Kõik maksud on makstud, seda võib näha täpselt, kui palju me oleme talle tasunud,» sõnas Sepp. «Läbi töötukassa teeme me kõik need juhud, tükihaaval võib ära lugeda.»

Töötukassast tulevad juhtumid OÜsse Corrigo ja seal jaotatakse need töötajate vahel ära. Igaüks teeb Sepa selgituste kohaselt nii mitu ekspertiisi kui tahab ja jõuab ning ühe juhtumi hindamise eest on töötasuks ette nähtud 65 eurot. Sepa sõnul on Neglasoni sissetulek suurem kui teistel ja seda seepärast, et kui teised arstid teevad viis kuni kuus ekspertiisi päevas, siis Neglason teeb rohkem, üle kümne.

Sepp selgitas, et tööd saab teha kodus interneti vahendusel ükskõik, millisel ajal. «Ekspertarst siseneb oma ID-kaardiga programmi ja hindab talle suunatud juhtumid ära,» kirjeldas ta. «Ta (Neglason– toim) on rabanud seda tööd teha palju, ta on kiire, aga ta on ka eluaeg seda teinud, tal on see käe sees.»

Teine Seppa puudutav kahtlustus on seotud Jõhvis asuvate ruumidega, mille Jõhvi volikogu otsustas OÜ-le Corrigo rendile anda. «Teine kahtlustus oli seoses sellega, et kui ta (Neglason– toim) meil töötab, teeb ta otsuste tegemisel meie heaks lobitööd,» selgitas Sepp. «Kui küsisime Jõhvi valla käest, kas neil on ruume noorteosakonna jaoks, siis meile pakuti, et jah, on üks variant, aga need tingimused tuleb saada läbi volikogu.»

Sepp ütles, et OÜ Corrigo pöörduski volikogu poole ja seal otsustati, et teatud tingimustel võib ettevõte need ruumid saada. Neglason ise ütles täna intervjuus Rahvusringhäälingule, et ta oleks pidanud end volikogus endaga seotud firma kasuks otsuse langetamisel taandama. Sepp pole selles kindel. «Ma ei tea seadusandlust ja ma ei tea, kas ta isegi teab,» ütles ta. Ent korruptsiooniseaduse kohaselt on ametiisikul keelatud sooritada tehinguid iseendaga või teha muid sarnase iseloomuga või huvide konfliktiga seotud tehinguid, samuti ei või ta volitada oma alluvaid tegema vastavaid tehinguid tema asemel.

«Ma ei saa absoluutselt aru, minu jaoks on see täiesti naeruväärne,» kommenteeris Sepp. «Need tingimused on üpris karmid meie jaoks. Me renoveerime, peame kommunaalmakse maksma ja siis pandi veel rent ka – et sellistel tingimustel saate. Aga ega keegi ei ole lepingule alla kirjutanud, et otsustanud, jah, me võtame selle.»

Sepp on nördinud, et praegu toimuv võib halvasti mõjuda ettevõtte mainele. «Ma palungi avalikkuse ja partnerite ees, et me ei ole ju süüdi, et las nad uurivad ja las tuleb see otsus, aga see võtab kahjuks aega. Mina olen küll selle poolt, et õiglus jalule seatakse ja tuleks lõpuks see otsus, et mida me tohime teha ja mida me ei tohi,» rääkis Sepp. «Meil ei ole midagi varjata,» lisas ta.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust teeb kaitsepolitseiamet ning juhib Viru ringkonnaprokuratuur. Detailsemaid menetlusandmeid ei ole prokuratuuril esialgu veel võimalik uurimise huvidest lähtuvalt avalikustada.

Tagasi üles