Pagulaste keeleõppeks kulub kahe aastaga 400 000 eurot

Senise saja tunni asemel hakkavad pagulased nüüdsest eesti keelt rohkem õppima.

FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Eestisse saabunud pagulastele antava keeleõppe maht suureneb tänavu kolm korda. Keeleõppeks on sel ja tuleval aastal ette nähtud kokku 400 000 eurot.

Kui seni pakuti Eestisse saabunud pagulastele keeleõpet saja tunni mahus, siis tänavu tõuseb keeleõppe maht 300 tunnile inimese kohta. Nagu ka mullu ja tunamullu, hakkab keeleõpet andma taotlusvoorus edukaks tunnistatud Tartu rahvaülikool.

Keeleõpet hakkab saama vähemalt 150 inimest ja selles saavad osaleda kõik rahvusvahelise kaitse saajad, sõltumata sellest, kas nad on Eestisse saabunud tavarände või Euroopa Liidu rändekava alusel.

Keeleõppe eesmärgiks on pakkuda pagulastele võimalust keeletaseme A2 omandamiseks, et nad tuleksid toime igapäevastes suhtlusolukordades.

Umbes kolmveerand koolitusest viiakse läbi klassiruumides auditoorse tööna, ülejäänud 75 tunnil õpitakse eesti keelt praktilise tegevuse käigus. Näiteks meisterdades ja käsitööd tehes, keelekohvikutes osaledes, toitu valmistades ning arvutiõppes- ja kasutamisel.

Kahe aasta jooksul on pagulastele keeleõppeks ette nähtud kokku 399 999 eurot ja 99 senti. Riigi osalus on 100 000 eurot ning Euroopa varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondi osalus 299 999 eurot ja 99 senti.

Lisaks keeleõppele rahastatakse selle summaga koolitajate koostööseminare kogemuste vahetamiseks, metoodika ja materjalide kohandamist ning täiendatakse olemasolevaid koolitusmaterjale, hindamisvahendeid ning metoodikat.

Koolituste läbiviijad korraldavad ka lastehoiu lastele, kes veel ei käi lasteaias.

Ka aastatel 2016-2017 korraldas pagulastele keeleõpet Tartu rahvaülikool. Sel perioodil oli keeleõppe mahuks sada tundi ning selleks oli ette nähtud 200 000 eurot.

Tagasi üles