TÄISMAHUS: loe, mida leppisid Reidi tee osas kokku linnavalitsus ja rühmitus Merelinna Kaitsjad

Sügisel avaldati Kadriorus Reidi tee vastu meelt.

FOTO: Liis Treimann

Tallinna linn ja rühmitus Merelinna Kaitsjad jõudsid sel nädalal kokkuleppele Reidi tee projekti korrigeerimise küsimuses, allkirjastades ühise 16-punktilise memorandumi.

Üle kahe kuu kestnud konsultatsioonide käigus alandati Reidi teel lubatavat maksimaalset sõidukiirust, muudeti Reidi tee kurviraadiust ja vähendati mitmel pool sõiduradade arvu. Peale selle lisandus projekti eelkasvatatud puudega ohutusala, samuti sisaldab projekt ühistranspordiradade laiendust. Loe memorandumit täismahus!

Reidi tee ehitusprojekti parandamise kokkulepe

06.02.2018

Hinnates kogukonnaaktivistide panust linnaruumi arengusse, väärtustades keskkonnateadlikku mõtlemist, tajudes vajadust ühendada Tallinna linna ja kodanikuühiskonna ühenduste jõud inimkeskse lahenduse leidmisel ning mõistes, et väljatöötanud lahendused peavad olema transpordiplaneerimise alaselt pädevad, on Tallinna linnavalitsus ja rühmitus Merelinna Kaitseks jõudnud ühisele arusaamale Reidi tee tuleviku osas.

Tallinna linnavalitsuse ja rühmituse Merelinna Kaitseks esindajate toimunud kohtumistel kokkulepitu alusel ja kompromisside tulemusel on Reidi tee ehituse põhiprojektis kajastatud või kavandamisel järgmised muudatused:

1. Reidi tee projektlahenduse korrigeerimisel on võetud aluseks põhimõte, et autoliiklust ei privilegeerita võrreldes teiste liikumisviisidega ja ei soosita autostumise kasvu. Reidi tee projektlahenduses liikluskoormuse kasvuga ei arvestata.   

2. Parandamaks liikluskeskkonda kehtestatakse Reidi teel maksimaalne lubatud sõidukiirus 40 km/h.

3. Reidi tee trass on muudetud nii, et see oleks Russalka monumendi ümbruses maksimaalselt merest eemal ning ühendusel Narva mnt-ga on maksimaalselt säilitatud Narva mnt algne asukoht, Reidi tee kurviraadiust selle võrra vähendades ja muutes kurvi mõnevõrra järsemaks.

4. Reidi teel linnast väljuval suunal on enne Narva mnt ristmikku vähendatud sõiduradade arvu kolmelt kahele.

5. Russalka esisel ristmikul on mõlemas sõidusuunas vähendatud sõiduradade arvu ühe sõiduraja võrra. Linna siseneva suunas ehk Russalka monumendi poolsel serval nihkub sõidutee merest seetõttu 3,5 m võrra maa poole.

6. Keskmiste vaheribade laiendamise järel Reidi teel ja Narva maanteel tekkivale haljasalale lisada kõrghaljastus koostöös projekti maastikuarhitektiga. Vaheribale istutatav eelkasvatatud kõrghaljastus peab olema kooskõlas ülejäänud projektiala kõrghaljastusega.

7. Linn kinnitab, et Reidi tee projektiga ette nähtud maastikuarhitektuuri ja haljastuse lahenduse eelarvet ei kärbita ning kõik projektis ette nähtud lahendused viiakse ellu kavandatud kvaliteedis, sh projektikohased või samaväärsed ehitusmaterjalid, väikevormid jmt.    

8. Linn täpsustab Pikksilma tn ristmikul asuva sademevee pumpla laele täiendavate väikevormide paigaldamise lahendust Reidi tee ehituse projekti maastikuarhitektiga.

9. Pikksilma platsil rannapromenaadi lõpetusena ette nähtud promenaadi jätk ning trepistik merele lähemale pääsemiseks ehitatakse välja eraldiseisva projekti alusel Vanasadama lõunaosa detailplaneeringu realiseerimisel esimeses etapis.

10. Russalka monumendi kõrval asuvale liivasele puhkealale paigaldatakse mugavama ajaveetmise võimaldamiseks teisaldatav linnamööbel. Linnamööbli hulk ja disain täpsustatakse Reidi tee projekti maastikuarhitektiga koostöös rühmituse Merelinna kaitseks esindajatega eraldiseisva projektiga.

11. Projekti töömahupiirides on ühistranspordi sõidurajad lisatud Narva mnt linna sisenevale suunale ning Pirita teele. Linn viib ellu Pirita tee ühistranspordiraja pikendamise kuni Rummu teeni.

12. Bussiliinid Reidi teel peavad olema planeeritud ja toimima lähtuvalt Tallinna liikuvuskava esialgsetest uuringutest ja soovitustest tee valmimise hetkeks.

13. Narva mnt 108 ees olev ülekäigurada säilitatakse olemasoleval kujul.

14. Lähtudes Tallinna rattastrateegiast tagab linn kergliiklusteede lahenduse jätkumise Ahtri tänava mõlemal sõidusuunal. Kergliiklusteede lahendus täpsustatakse eraldiseisva projekti alusel.

15. Ahtri tn ja Reidi tee ristmikule ette nähtud täiendav haljastuslahendus (COWI raporti näitel) rajatakse eraldiseisva projekti alusel Ahtri tänava ümberehitamise raames.

16. Pärast Reidi tee väljaehitamist muudetakse Narva maantee alates Reidi tee ristmikust kesklinna suunal ühistranspordi ja kergliikluse prioriteediga tänavaks.

Pooled leppisid kokku, et edaspidiste vaidluste kergemaks lahendamiseks, suhtluskeskkonna parandamiseks ja tekkivate küsimuste õigeaegseks lahendamiseks kaasatakse olulisemad huvigrupid ja tehakse avaliku ruumi puudutavate projektide, sealhulgas teeprojektide alal sisulist koostööd.

Pooled nõustusid tegema tulevikus ühiseid pingutusi lähtudes tervikliku linnaplaneerimise ideedest, Euroopa Rohelise Pealinna valiku põhimõtetest, säästva arengu ja liikuvuse printsiipidest ning läbipaistvast ja avatud linnaplaneerimisest.

Memorandumile kirjutasid alla linnapea Taavi Aas ja abilinnapea Züleyxa Izmailova ning rühmituse Merelinna Kaitseks esindajad Elo Kiivet ja Mihkel Annus.

Tagasi üles
Back