Hääletus on alanud: aita valida 2017. aasta parim seadus

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

FOTO: Sebastian Duda/Shutterstock

Parima ja halvima seaduse konkursi komisjon valis välja finalistid 2017. aasta parima ja halvima seaduse tiitlile. Oma valiku saavad teha ka Postimehe lugejad.

Nii parima kui ka halvima seaduse kategoorias on viis seadust. Kaks eelmise aasta õigusakti, Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muudatused ning tulumaksureform kandideerivad korraga nii parima kui ka halvima seaduse kategoorias.

2017. aasta parima seaduse tiitlile kandideerib viis seadust

Riigihangete seadus

Selgitus: Seaduse eesmärk on muuta riigihangete läbiviimine kiiremaks ja paindlikumaks, vähendada nii hankijate töökoormust kui pakkujate halduskoormust ning suunata hankijaid üha enam kasutama lisaks madalaima hinna kriteeriumile ka muid kvalitatiivseid kriteeriume parima pakkumise välja selgitamisel, nagu näiteks jätkusuutlikkus, sh olelusring, keskkonnasäästlikkus, innovaatilisus, sotsiaalsed aspektid. Eelnõu menetlemisele eelnes põhjalik eeltöö ja huvigruppe kaasati parimal võimalikul moel.  

Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus

Selgitus: Seadusega alandatakse raiumiseks lubatavate viljakates kasvukohtades kasvavate kuusikute keskmist vanust 60 – 70 aastani. Hetkel peab raiutavate kuusikute keskmine vanus olema minimaalselt 80 aastat. Eelnõu menetlemisele eelnes põhjalik eeltöö, kaasati huvigrupid ja asjatundjad. Tehti palju kompromisse, et seadus oleks avalikes huvides ja parandaks metsaseisundit.

Ühistranspordiseaduse muudatused

Selgitus: Muudatuste tulemusel tekib Eestis paindlik ja erinevaid huve arvestav tasakaalustatud taksoregulatsioon, mis samas ei tee kompromisse sõitja õiguste suhtes. Taksoteenuse osutamine muudetakse paindlikuks ja teenust võib osutada ka infoühiskonna teenuse vahendusel nn platvormi kaudu (jagamismajandus -Uber ja Taxify). Seadus on Eesti õigussüsteemi sobiv ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline.

Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus

Selgitus: Riigikogu ratifitseeris seadusega naistevastase ning perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioon, millega luuakse raamistik naistevastase vägivalla ja perevägivalla ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks. Samuti soovitakse konventsiooni abil edendada rahvusvahelist koostööd naistevastase vägivalla ja perevägivalla likvideerimiseks. Seadus on avalikes huvides, kujundab ühiskonnas õigeid hoiakuid. Eelnõu menetlemisel kaasati huvigruppe.

Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (niinimetatud tulumaksureform)

Selgitus: seadusega tagatakse sotsiaalne õiglus sest vähem teenivatel isikutel jääb rohkem raha kätte. Seadus on avalikes huvides.

Parim ja halvim seadus valitakse juba seitsmendat korda

Teenusmajanduse Koda korraldab koostöös Postimehega juba seitsmendat korda parima ja halvima seaduse konkursi, mille eesmärk on pöörata avalikkuse ja seadusandja tähelepanu kvaliteetse õigusloome olulisusele.

Parima ja halvima seaduse konkursil osalevad riigikogu poolt vastuvõetud seadused, valitsuse määrused ning ministri või kohaliku omavalitsuse määrused.

Parima seaduse kategoorias osalevad õigusaktid, mille menetlemise käigus on kõige enam järgitud hea õigusloome tava. Halvima seaduse kategoorias osalevad õigusaktid, mille menetlemise käigus on kõige enam eiratud head õigusloome tava.

Parima ja halvima seaduse konkursi mõõdupuu on vastavus hea õigusloome tavale, mitte aga näiteks poliitiline eelistus. Parimaid ja halvimaid seadusi hindab komisjon, kuhu kuuluvad Teenusmajanduse Koja, Eesti Juristide Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Postimehe toimetuse esindaja. Hea õigusloome tava konkursi žürii esimees on Allar Jõks.

Parimaks ja halvimaks valitud seadused kuulutatakse välja avalikult veebruari lõpuks.

Tagasi üles