Homsest avatakse Haapsalu–Noarootsi jäätee

Jäätee.

FOTO: HENN SOODLA/PRNPM/EMF

Soodsate ilmaolude korral avatakse homme kell 8.30 Haapsalu–Noarootsi jäätee sõidukitele tegeliku massiga kuni 2,5 tonni.

Jäätee algab Haapsalus Holmi kallas tänavalt üle Suure Viigi ning lõppeb Noarootsis Österby sadama muuli juures riigimaantee Nõmmküla-Aulepa-Österby lõpus.

Jäätee orienteeruv pikkus on 3 kilomeetrit. Jäätee on avatud valgel ajal, esialgu kell 7-18. Tee rajas ja seda hooldab Paralepa Sadam OÜ.

Jääteel liiklemise kord:

  • jäätee on liiklemiseks avatud ainult valge ajal, alla 300 m nähtavuse korral liiklus suletakse;
  • soovitav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40-70 km/h (kiirusel 25-40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet);
  • jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt 2 minutilise ajavahemiku järel;
  • sõiduki vahet eessõitjaga tuleb hoida vähemalt 250 m;
  • keelatud on eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal;
  • tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud;
  • turvavööd peab hoidma lahti ja tuleb jälgida, et sõiduki uksed oleks kergesti avatavad;
  • ebatasased kohad tuleb ületada võimalikult väikese kiirusega;
  • jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.

Lisaks avati täna sõiduautost väiksematele sõidukitele Laaksaare–Piirissaare vaheline jäätee. Peipsi järvel asuval jääteel on lubatud liikuda kuni 0,5 tonnise maastikusõidukiga, näiteks ATV, mootorratta või lumesaaniga. Sõiduautosid Laaksaare–Piirissaare vahelisele jääteele ei lubata. 

Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jääteede erakorralist sulgemist. Jääteede hetkeolukorda kohta annab infot Maanteeameti jääteede kaart, mida täiendatakse uue info korral. 

Tagasi üles