Relvaloa omanikud pääsevad kaitseliitu astudes tervisekontrollist

Kaitseliit ja politsei harjutasid Toompeal ühisõppusel koostegevust.

FOTO: Martin Ilustrumm

Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, mis vabastab kehtivat relvaluba omavad isikud kaitseliitu astudes tervisekontrollist. Seda põhjusel, et relvaloa saamiseks on nende vastavus tervisenõutele juba kinnitatud.

Tervisekontrollist vabastatakse edaspidi ka kaitseliidu noorteorganisatsioonidega ühinejad.

Samas kohustab seadusemuudatus liikmeid kaitseliitu teavitama juhul, kui nende terviseseisund peaks halvenema.

Kaitseliidu noortejuhtidele hakatakse hüvitama ülesannete täitmisel tekkinud vigastusi ja ravikulu ning reguleeritakse esmaabi osutamist. Seni on sõjaväelisse väljaõppesse või päästesündmuse lahendamisse kaasatud kaitseliitlaste vigastada saamine või hukkumine hüvitatud vaid tegevliikmetele. 

Kaitseliidu ülesanne on valmistada ette sõjaaja üksusi, mille koosseisus on ette nähtud ka meditsiinilise toetuse tagamiseks vajalik personal ehk arstid, õed ja parameedikud. 

Eelnõuga saavad tervishoiutöötajad õiguse ülesannete täitmisel osutada vajadusel esmaabi oma pädevuse piires ilma, et kaitseliit juriidilise isikuna oleks seejuures kohustatud omama tegevusluba tervishoiuteenuse osutamiseks.

Esmaabi osutamiseks vajalike ravimitega hakkab kaitseliidu üksusi varustama kaitsevägi.

Tagasi üles