1. Üldsätted

1.1. AS Eesti Meedia (edaspidi: Eesti Meedia) Postimehe «Lugejad Loevad. Tugevad Loevad. Sajandid Loevad» kampaania (edaspidi: Kampaania) algab 09.03.2018 ja kestab kuni 01.04.2018 (edaspidi: Periood). Tegemist on Eesti Vabariigis toimuva tellimiskampaaniaga.

1.2. Kampaaniat korraldab AS Eesti Meedia, registreeritud asukoht Tallinn, Maakri 23a, registrikood 10472757, e-post: levi@postimees.ee; telefon: +372 666 2525 (edaspidi: Korraldaja). Toodud kontaktidelt on võimalik saada ka lisainformatsiooni.

1.3. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud käesolevates tingimustes.

2. Kampaanias osalemine

2.1. Kampaanias saavad osaleda kõik Eesti Vabariigis elavad kodanikud, välja arvatud Eesti Meedia töötajad.

2.2 Kampaanias osalemiseks peab osaleja tasuma kampaania lõppemise ajaks, mitte hiljem kui 02.04.2018, kampaaniatellimuse maksumuse.

3. Auhind ja auhinna tingimused

3.1. Korraldaja loosib 12.03.2018, 19.03.2018, 26.03.2018 ja 02.04.2018 kõigi kampaanias osalejate vahel igal eelpool mainitud kuupäeval 3 (kolm) võitjat, kes saavad auhinnaks kogu kirjastuse Post Factum poolt välja antava 44-st raamatust koosneva EV 100 raamatusarja väärtuses 660 eurot sari. Kokku loositakse kampaania perioodil 12 (kaksteist) raamatusarja. Raamatusari toimetatakse võitjani vastavalt raamatute ilmumise järgi perioodil talv 2018 – suvi 2019.

3.2. Kõigi võitjatega võetakse personaalselt telefoni või e-posti teel ühendust hiljemalt loosimise päevale järgneval tööpäeval (punktis 1.2. toodud kontaktidelt) ning lepitakse kokku auhinna kättesaamine ja üleandmine. Auhinna kättesaamine toimub Eesti Meedia klienditeenindustes kui poolte kokkuleppel pole kokku lepitud teisiti.

3.3. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

3.4. Juhul, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga punktis 1.2. toodud kontaktidelt ühendust saada, siis on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.

4. Muud tingimused

4.1. Kampaanias osalejate poolt käesolevate tingimuste eiramise või Eesti Meediale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Eesti Meedia süüst, ei vastuta Eesti Meedia Kampaanias osalemise või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

4.2. Osaleja kinnitab Eesti Meediale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Eesti Meedia poolt Kampaania kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda Kampaanias.

4.3. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Eesti Meedial ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele Postimehe lehel.

4.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märgusõnaga «Lugejad Loevad. Tugevad Loevad. Sajandid Loevad kampaania» hiljemalt 01.04.2018 käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Eesti Meedia lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pretensiooni laekumisest.