Terviseorganisatsioonid tegid Ossinovski alkoholipoliitikale toetusavalduse

Alkohol.

FOTO: Panther Media/Scanpix

Avaldusega, millele on alla kirjutanud arstiteadusülipilased, Teomeeter, Terve Eesti Sihtasutus jt organisatsioonid, kutsutakse Eesti avalikkust üles mõistma ja väärtustama käimasolevaid alkoholipoliitika reforme.

Avaldus täismahus:

«Alkoholi liigtarbimine on paljude Eesti probleemide üks juurpõhjusi. Seepärast on selge, et alkoholi tarbimise vähendamine teeb elu Eestis paremaks. Ehkki sageli arvatakse pealiskaudselt, et alkoholi kahjusid vähendavad plakatid, rahva harimine ja kasvatamine ning alternatiivsete tegevusvõimaluste pakkumine, näitavad aastakümnete jooksul rahvusvaheliselt läbiviidud teadusuuringud veenvalt, et tõendatud mõjuga alkoholitarbimise vähendajad on hoopis alkoholi väiksem kättesaadavus, kõrgem hind ja piiratum reklaam.

Allakirjutanud organisatsioonid ja inimesed on juba aastaid taotlenud tõenduspõhise alkoholipoliitika või ka muude tervist ja haridust arendavate poliitikate suurema tõenduspõhisuse poole liikumist. Oleme pakkunud alkoholi kahjusid vähendavaid ideid nii erakondade valimisplatvormidesse pea kõigi valimiste eel kui ka avalikku aruteluvoogu valimiste vahel.

Kunagi varem pole nii paljud neist ideedest teoks saanud kui praegu. Ajalooliselt on Eesti poliitikud piirdunud alkoholi küsimuses retoorikaga «kultuur peab», «noorte joomine on probleem!». Alkoholi puudutanud otsused on sageli olnud kosmeetilised ja «poliitiliselt turvalised». Selle temaatika käsitlus on pikkade aastate jooksul lähtunud alkoholitootjate ja -müüjate vajadustest.

Viimastel aastatel on jää lõpuks liikuma hakanud. Täname selle eest sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituuti, paljusid terviseorganisatsioone ja mitmeid erakondi, kes on nõus olnud konflikti põhjustavate otsustega siiski edasi minna.

Käimasolevaid reforme, eriti aktsiisitõusu, on aga saatmas kohati häälekas kriitika. Ilmselt pole tegu enamuse arvamusega, sest küsitlustes on Eesti inimesed juba aastaid karmimat alkoholipoliitikat soovinud. Kuid kahtlemata on Eestis ka inimesi, kellele reaalsuseks saanud reformid erinevatel põhjustel ei meeldi.

Aga head kriitikud, palun tutvuge ka rahvusvaheliste teadusuuringute tulemustega ja mõelge meiega kaasa, kuidas teha Eesti paremaks meie kõigi jaoks. Kui me ei vähenda alkoholi liigtarbimist, siis:

  • Kuidas vähendada Eestis vigastusi ja liiklussurmi?
  • Kuidas vähendada koduvägivalda ja laste hooletusse jätmist?
  • Kuidas vähendada söögitoru-, maksa- ja jämesoolevähki haigestumust?
  • Kuidas toetada vaimset tervist ja vähendada sõltuvusprobleeme?

Kõiki neid probleeme ühendab see, et alkoholil on nende tekkes ja püsimises arvestatav roll. Neid ühendab ka see, et inimesed ja pered jäävad nende probleemidega võideldes üksi. Meil on kombeks mõelda, et inimesed on joomise tagajärjel tekkinud probleemides ise süüdi. Jah, muidugi, inimesed peavadki oma elu eest ise vastutama. Aga ebaõiglane on mööda vaadata faktist, et alkohol vähendab inimeste võimet oma elu ise juhtida.

Valitsuse praeguse maksupaketiga võib olla mitmeid asju valesti. Mis aga puutub alkoholiaktsiisi tõusu, siis senine suund on olnud õigustatud ja on hakanud koos sõltlaste ravivõimaluste parandamise ja jätkuva teavitustööga juba tooma leevendust tervisekahjudele. Tervikliku alkoholipoliitika osaks on ka piirangud reklaamile ja alkoholi väljapanekutele poodides, mis on juba vastu võetud, jõustuvad suvel ning loodetavasti panustavad veelgi.

Meil on hetkel tervise- ja tööminister, kes on läinud kaugemale lihtsalt kaunist retoorikast ja viib ellu tõendatud tulemuslikkusega poliitikaid ühe oma valdkonna juurprobleemi lahendamiseks. Poliitik, kes päriselt kuulab eksperte ja tegutseb vastavalt nende soovitustele. Ja seda vaatamata alkoholitööstuse tugevale suhtekorralduskampaaniale. Poliitik, kes ilmutab selgroogu ja kes on valmis kaotama valijate hääli selleks, et teha midagi väga olulist Eesti jaoks.

Eesti inimeste tervise eest seisvate organisatsioonidena võtame vastutuse selle eest, et oleme ekspertidena nõudnud riigilt tõenduspõhist ennetuspoliitikat, sh tõenduspõhist alkoholipoliitikat ja toetame seda ka siis, kui grupp häälekaid kriitikuid sellele valulikult reageerib.

Terve Eesti Sihtasutus

Teomeeter

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Tervisedenduse Ühing

Eesti Inimesegeneetika Ühing

Eesti Seksuaaltervise Liit

Kuressaare kohaliku alkoholipoliitika töörühm

Triin Toomesaar

Martin A. Noorkõiv

Keit Fomotškin

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liikmed:

Äli Leijen, PhD

Kerli Mõtus, PhD

Lili Milani, PhD

Anneli Veispak, PhD

Maarja Grossberg, PhD

Marju Raju, PhD

Elmo Tempel, PhD

Heisi Kurig, PhD

Tuul Sepp, PhD

Ester Oras, PhD

Tagasi üles