Lapsevanemad avaldasid Merivälja kooli direktorile umbusaldust

Merivälja kooli direktor Kaja Laanmäe

FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/EMF/SCANPIX

Merivälja kooli direktori Kaja Laanmäe juhtimisstiil langes lapsevanemate terava kriitika alla ning kooli vanematekogu ja hoolekogu lapsevanemate esindajad edastasid Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevile umbusldusavalduse, milles kritiseerivad direktori tegevust. 

Avaldame umbusalduse teksti muutmata kujul: 

«Selles avalduses ei ole etteheited ühelegi kooli õpetajale, vaid kooli juhile tulenevalt tema praktilistes valikutes läbipaistva ja väärtuspõhise juhtimise eiramisest, soovimatusest teha koostööd ning nõrgast panusest põhihariduse viimase astme edendamisel. Mõistame, et üles ehitada täiendavat kooliastet on keeruline, kuid selle esmaseks tingimuseks on juhi sihiseade ning läbimõeldud strateegia. Me ei kahtle, et praegusel kooli juhil oli/on võimekus muudatuste elluviimiseks, mida on näidanud varasem eesmärgistatud tegevus ujula ning spordisaali valmimiseks, mida kroonis lähisugulaste töölevõtt. Kuid selle kõrval on jäänud tähelepanuta kooli ja piirkonna tegelikud vajadused põhihariduse võimaldamisel. Täna uhkeldame kooli spordisaali ja ujulaga, kuid varjame kooli ruumi- ja aineõpetajate puudust.

Merivälja kooli juht on ametis alates 1979 aastast. Usume, et Merivälja kooli juhtimises on täna vajalikud vältimatud muutused. Kaasaegne koolijuhtimine ei ole koolijuhi monoloog, vaid õpilaste, õpetajate, tugispetsialistide, lastevanemate, kogukonna, linnaametnike ning linnaosajuhtide koostöö, mis põhineb vastastikusel usaldusel. Merivälja kõrval asuv Viimsi vald teeb iga päev suuri samme hariduse edendamisel ning Viimsi riigigümnaasiumi tööle hakkamisel on oht kaotada aineõpetajaid. Kooli probleeme mõistavad ning avaldust on toetanud ka Merivälja Aedlinna Selts, Mähe Selts ning Maarjamäe Selts.

Me ei astunud seda sammu läbimõtlematult ega kergekäeliselt. Kuid me astusime selle sammu siiski, sest vastutame oma laste ja neile antud valikute ees. Merivälja kooli direktor K. Laanmäe on meie hinnangul kooli juhtimisel oma ametikohaga kaasnevat usaldust kuritarvitanud. Avalduses toodud probleemid ei ole tekkinud «üleöö», vaid on kestnud pikemat aega. Umbusaldamiseni ei ole viinud konkreetsed isikutevahelised pinged, vaid erinev arusaamine väärtuspõhisest juhtimisest ning selle märgilisusest. See ei jätnud meile muud võimalust, kui avaldada K. Laanmäe juhtimisele umbusaldust.

Mõistame kõik, et erinevatel põhjustel ei ole me lastevanematena ega ka ametnikena alati ühes ja samas inforuumis. Lastevanemate, aga ka ametnike valmisolek tegeleda üleskerkinud probleemide juurpõhjustega, aga ka valmisolek arusaamiseks ja vastutuse võtmiseks, varieerub suuresti. Me pöördusime oma avaldusega suure ringi ametnike poole põhjusel, et miski varasem ei ole toonud lahendusi ning oleme mõistnud, et ühise inforuumi puudumisel on lahendusteni jõudmine ääretult koormav või lausa võimatu. Meil kõigil on pered ja kodud, mis vajavad hoolt, töö, mis tahab hästi tegemist ning tervis, mis vajab säästmist. Meil on siiralt kahju, et kooli juhtimise probleemid on jõudnud sellise kriisini, mis ei võimaldanud muid valikuid kooli juhi umbusalduse kõrval. Loodame, et saame edaspidi kooliküsimustes üksteist paremini abistada ja teha koostööd. Kõikidele täiendavatele küsimustele vastame kohtumisel V. Belobrovtseviga 15.03.2018.

Austusega,

Merivälja kooli vanematekogu esindajad

Merivälja kooli hoolekogu lastevanemate esindajad»

Tagasi üles