1. Üldsätted 

1.1. AS Eesti Meedia ( registreeritud aadress Maakri 23a; 10145 Tallinn; e-post: turundus@postimees.ee; telefon: +372 666 2181) edaspidi: Korraldaja viib ajavahemikul 26.03.2018 kuni 2.04.2018 edaspidi: Periood läbi kampaania «Vasta ja võida TMW festivalipassid kahele» edaspidi: Kampaania.

1.2.  Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga.

1.3. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud järgmistes tingimustes. 

2. Kampaanias osalemine 

2.1. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi elanikud, välja arvatud AS Eesti Meedia töötajad.

2.2. Kampaanias osalemiseks peab osaleja perioodil 26.03 – 1.04.2018 külastama Postimehe veebilehe Tallinn Music Week teemalehte aadressil tmw.postimees.ee ja vastama kolmele temaatilisele küsimusele; jätma oma e-posti aadressi ning vajutama nuppu «Vastan & Osalen».

2.3. Ankeedi täitmisega ja nupul «Vastan & Osalen» vajutamisega kinnitab osaleja esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ja soovi kampaanias osaleda.

3. Auhind ja loosimise tingimused 

3.1. Korraldaja loosib 2. aprillil kell 15.00 kõikide Kampaanias osalenud ja õigesti vastanute vahel välja Tallinn Music Week festivalipassid kahele.

3.2. Korraldaja võtab võitjaga personaalselt ühendust ankeeti lisatud kontaktandmete kaudu punktis 3.2 toodud kuupäeval ja lepitakse kokku võidu kättesaamine.

3.3. Juhul, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga punktis 2.2. toodud kontaktidel ühendust saada loosimise järgsel päeval hiljemalt kella 17.00, siis on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.

3.4. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4. Muud tingimused 

4.1. Korraldaja ei vastuta Kampaanias osalemise või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui Kampaanias osaleja on eiranud Kampaania tingimusi või esitanud Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst.

4.2. Kampaanias osalemisega annab Osaleja Korraldajale nõusoleku koguda andmeid läbi Formsite.com keskkonna, säilitada ning töödelda oma isikuandmeid Kampaania auhindade võitja välja selgitamiseks ning muudel Korraldaja turunduslikel eesmärkidel (sh kommertspakkumiste saamiseks). 

4.3. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja andmata, teatades sellest kohe Kampaanias osalenuid ankeeti sisestatud kontaktandmete kaudu.

4.4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

4.5. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „TMW” hiljemalt 2.04.2018 käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Postimees lahendab pretensioonid hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.