Laaneots: Venemaa juhtkond demonstreerib, kes on Balti merel peremees

Vene sõjalaev Kalinigradi juures Läänemerel 2013. aastal Vene-Valgevene ühisõppuste ajal.

FOTO: © RIA Novosti / Reuters/REUTERS/Scanpix

Erukindral ja riigikogu liige Ants Laaneots (Reformierakond) leiab, et Venemaa juhtkond püüab oma raketikatsetustega Läänemerel näidata Läänele ja eelkõige regiooni riikidele, kes on Balti merel peremees. 

Laaneotsa sõnul on Moskva nõuded Lätile piirata tsiviillennuliiklust oma majandusvete aladel, kuna Venemaa viib seal selle nädala kolmapäevast reedeni läbi raketikatsetusi, poliitiline väljakutse Läänele ja NATO idapartneritele. «Venemaa juhtkond püüab näidata Läänele ja eelkõige regiooni riikidele järjekordselt oma sõjaväe tugevust ja demonstreerida, kes on Balti merel peremees,» ütles ta.

Jõudemonstratsioon järgib Laaneotsa hinnangul poliitilisi eesmärke ja kinnitab veelkord, et Venemaa juhtkonna suurusehullus ja põhimõtte «mitte kusagil mitte sammugi tagasi» kangekaelne järgimine järjest süvenevad.

Erukindral selgitas, et Vene relvajõudude iga-aastane väljaõppe plaan kõikidel tasemetel koosneb kahest etapist. Nendeks on nn suvine väljaõppeperiood ja talvine väljaõppeperiood. 

Iga sellise õppeperioodi lõpus kontrollitakse kõrgemate staapide komisjonide poolt valikuliselt kõikide väeliikide (strateegilised raketiväed, maavägi, õhujõud, merevägi, õhukaitse ja kosmilised jõud, relvajõudude tagala jne) väekoondiste ning üksuste lahinguvalmidust ja võitlusvõimet. Paljudele üksustele antakse õppehäire ja nad viiakse täiskoosseisus õppustele.

«See iga-aastane kahekordne lahinguvalmiduse kontroll oli rutiinne nõukogude ajal ning jätkub ka Venemaa Föderatsioonis,» tõdes Laaneots.

2017. ja 2018. aasta talvine õppeperiood lõppes märtsi kuuga ja Vene kaitseministeerium teatas, et alates 2. aprillist algab relvajõudude seisukorra üldine kontroll koos terve seeria õppustega kõikides sõjaväeringkondades. Korraldab ja juhib seda Laaneotsa selgitusel Venemaa kindralstaabi väljaõppe peavalitsus. 

Selle ülema kindralleitnant Ivan Buvaltsevi teatel läheb kontrolli pearõhk seekord õhujõududele, strateegilistele raketivägedele ja Lõuna- ning Kesk-Venemaa sõjaväeringkondadele. Vähemal määral kaasatakse ka Lääne-Venemaa sõjaväeringkond, kuna neil toimus alles möödunud aasta septembris strateegiline suurõppus «Zapad-2017», millesse olid kaasatud pea kõik ringkonna staabid ja üksused, Balti ja Põhja laevastikud. 

Kontrollitakse üksuste lahinguvalmidust, õppeprogrammide täitmist, relvastuse ja tehnika seisukorda, ohvitseride ja isikkoosseisu oskusi organiseerida ja juhtida lahingutegevust. 

«Kesk-Venemaa sõjaväeringkonnas on juba käimas strateegiliste raketivägede suured õppused, Lääne-Venemaa sõjaväeringkonnas inspekteeritakse mõningaid maavägede ja õhudessantvägede üksusi, toimuvad õhu- ja õhukaitse armee õppused «Ladoga- 2018»,» kirjeldas Laaneots.

Kontrollimisele läheb Laaneotsa sõnul ka Balti laevastik, kuna «Zapad-2017» õppuste ajal möödunud septembris jäid halva ilma tõttu merel täitmata mitmed kavandatud õppeülesanded, näiteks meredessandi maandamine ja rakettide laskmised laevadelt. 

Tagasi üles
Back