IMF avaldas uued korruptsioonitõrje suunised liikmesriikidele

Mikrofonid IMFi peahoone ees Washingtonis

FOTO: SCANPIX

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) avaldas täna uued liikmesriikidele mõeldud juhtnöörid korruptsioonivastaseks võitluseks.

Uute juhtnööride keskmes on see, kuidas rikkad riigid aitavad kaasa korruptsioonile arengumaades läbi suutmatuse takistada altkäemakse ning rahapesu või lubades anonüümset firmaomandust.

Juhtnöörid jõustuvad 1. juulil ning nende vastuvõtmine järgneb IMFi 20-aastase korruptsioonivastase poliitika hiljutisele analüüsile, milles järeldati, et fond on mõnikord kasutanud liikmesmaadega korruptsiooni arutades eufemisme, millest kohalikud ametnikud pole aru saanud, ning ei ole suutnud alati kohaldada kõigile liikmetele samu standardeid.

IMFi direktorite nõukogult 6. aprillil heakskiidu saanud juhtnööride alusel käsitleb fond edaspidi hea valitsemistavaga seotud küsimusi liikmesriikide iga-aastastes majandusraportites. Samuti kavatseb IMF kasutada järeldusi organisatsioonivälistelt läbipaistvust hindavatelt ühendustelt, kes on pikka aega kritiseerinud maksuparadiise arenenud riikides kui kanalit ebaseaduslikele rahavoogudle vaesematest riikidest.

IMFi ametnikud ei hakka ise konkreetseid korruptsioonijuhtumeid uurima, vaid keskenduvad võtmetähtsusega majandusinstitutsioonide tugevuse hindamisele. Hinnatakse valitsuste fiskaaljuhtimist, keskpanga juhtimist, tururegulatsiooni, seaduste ülimuslikkust ja rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastaseid poliitikaid.

Fondi ametnike hinnangul ei vii uued juhtnöörid rangemate laenutingimuste kehtestamisele, sest selle laenud puudutavad organisatsiooni 189 liikme seas vähemust ning need sisaldavad juba korruptsioonitõrjeklausleid.

IMFi analüüsi järgi võib 25 pügala suurune langus korruptsioonitõrjeindeksis minna riigile maksma vähemalt 0,5 protsenti aastasest majanduskasvust, põhjustades mitme aasta vältel riigile tõsist majanduslikku kahju.

«Me teame, et korruptsioon kahjustab nõrku, takistab majanduslikke võimalusi ja sotsiaalset mobiilsust, õõnestab usku institutsioonidesse ning lammutab sotsiaalset sidusust,» ütles IMFi tegevjuht Christine Lagarde avalduses.

«Me oleme vastu võtnud uue raamistiku süvendatud lävimiseks valitsemise ja korruptsiooni alal, mille eesmärk on süstemaatilisem, võrdsemast kohtlemisest lähtuv, tõhus ja siiras läbikäimine liikmesriikidega,» lausus ta.

Tagasi üles