Valitsus kuulutas välja lisaõppekogunemise 223 reservväelasele

FOTO: Eveliis Padar

Valitsus otsustas tänasel istungil kutsuda 223 reservväelast suurõppuse Siil raames toimuvale lisaõppekogunemisele Okas 2018. Lisaõppekogunemine toimub 3.–6. maini.

Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsutakse lisaõppekogunemisele 92. õhuseiredivisjoni reservüksuste koosseisu arvatud reservväelased, sealhulgas üksuse mobilisatsioonireservi määratud reservväelased.

Reservis olevad inimesed, kelle üksus lisaõppekogunemisele kutsutakse, on kohustatud tänase päeva, 3. mai 2018, jooksul ilmuma Kaitseväe Ämari lennubaasi.

Reservväelased saavad kontrollida, kas nad on lisaõppekogunemisele kutsutute seas, riigiportaali www.eesti.ee riigikaitse rubriigis kaitseväekohustuslaste registrist.

92. õhuseiredivisjoni reservväelased saavad lisainfot e-posti aadressilt okas@mil.ee ja telefonidelt: 717 3610 ja 717 3002.

Lisaõppekogunemise Okas 2018 eesmärk on kontrollida riigikaitse käsuahela toimimist Vabariigi Valitsuse otsuste langetamisest, kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemise ja lahinguvalmiduse kontrollini.

Lisaõppekogunemine toimub kolmandat korda, õppus on harjutava iseloomuga, vahetu julgeolekuoht Eestile puudub.

Kaitseväe ülesanne on tagada, et riik oleks valmis kõikideks olukordadeks, ka nendeks, mille realiseerumise tõenäosus on väike.

Tagasi üles