Reedel toimus suurõppuseks formeerimine ka Võrumaa malevas. Malevlased formeerusid kaheks üksuseks - kaitseliidu ja maakaitseüksuseks.

Kaitseliidu üksused liitusid lahinggrupiga ning harjutavad koostööd 2. jalaväebrigaadiga. Maakaitseüksused aga teevad koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga ning tagavad sisejulgeolekut.